Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Transitie naar rechtvaardige duurzaamheid en de rol van het middenveld

Abstract. Recente wetenschappelijke inzichten bevestigen dat de mondiale milieu-impact de draagkracht van de aarde ruim overschrijdt. Er is behoefte aan een systeemtransitie naar een stabiel ecologisch-economisch model dat een hoge levenskwaliteit koppelt aan een kleine ecologische v...

Duurzame ontwikkeling en het dilemma van de groei

Te lang is het internationale debat rond ‘duurzame ontwikkeling’ gemonopoliseerd geweest door de klassieke 3P-invulling ervan (‘zwakke duurzaamheid’). Volgens deze visie streeft duurzame ontwikkeling een evenwicht na tussen het sociale (People), het economische (Profit) en het ecolog...

Waarom het BNP een slechte leidraad is voor economisch beleid

In het huidige rekenmodel gaat men er nog steeds van uit dat het ‘Bruto Nationaal Product' (BNP) een goede indicator is voor maatschappelijke welvaart. Maar die BNP-meetlat vertoont ernstige tekortkomingen die al diverse malen de aanzet zijn geweest tot het trekken van onjuiste belei...