Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wij zijn blij, allemaal vriendjes

La grande illusion Als vanzelf en haast natuurlijk onderscheiden we echte van geveinsde vriendschappen, wie doet het niet. Maar thans ligt ook een unheimliche Zeitgeist op de loer. Want net zoals we  vlotjes discrimineren tussen ambtelijk geïdentificeerde personen en sans-papiers, t...

Mijn vriend, een slaaf

Welk doel dient de vriendschap vandaag? Die argeloze vraag moet helder beantwoord worden. We steken van wal met enkele getuigenissen en ontmaskeren de nieuwe vriendschapsmythe van het (neo)liberalisme. Vervolgens zetten we omstandig uiteen hoe onbehaaglijk onze vriendschappen zijn ge...

De val van Eros – Economie en technologie voorbij plicht en pornografie

Liefdeskunst Neen, beste Tiany Kiriloff, het verschilt dag en nacht van jouw eentonige Open en Bloot op VT4 dat allang geen grenzen meer verlegt, laat staan  kijkers onderricht. Wijsgeren weten wél waar de klepel hangt. Zij noemen het de bruisende en sensuele begeerte naar de stevig...