Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

paulderoo

Schrijft over:
De sociaal-politieke context van de migratieproblematiek.

Bio

Doctor in de Politieke Wetenschappen, gepromoveerd in 2015 op een proefschrift rond de geschiedenis van 'het migrantenprobleem' in België in de naoorlogse tijd.

Gewezen sp.a’er Ahmet Koç en activist Dyab Abou Jahjah willen elk een politieke partij opzetten voor Vlamingen met migratieachtergrond. Abou Jahjah gaat ervan uit dat iedereen die zich niet vertegenwoordigd voelt in de politiek zelf initiatief moet kunnen nemen, zo legde hij deze week uit in de k...

‘Met wie willen wij nog samenleven?’

 ‘Vlamingen staan echt wel open voor anderen en tolereren veel’. En daarom, zei minister van onderwijs Crevits afgelopen week in het Nieuwsblad (06/03), mogen we verwachten van allochtone ouders en nieuwkomers dat ze actief deelnemen aan onze samenleving. De PISA-rapporten die een gigantische klo...

Als het om migranten en vreemdelingen gaat, leren we uit de ervaringen van het verleden niets. Het probleem van de achterstelling en achterstand van migrantenkinderen in het onderwijs bestaat al sinds het einde van de jaren 70. En toen was het slechts een heel klein beetje erger dan nu. Al sinds...

Het was Yasmine Kherbache (sp.a) die, in navolging van de PS, een ballonnetje opliet met een pleidooi voor uitbreiding van het stemrecht voor migranten naar regionale en nationale verkiezingen (DM 27/08). Dat Kherbache met dat nobele initiatief tegen de dominante stroom in geen enkele kans maakt...

Het zal je maar overkomen om vandaag moslim te zijn in Brussel. Als de vrijheden van het Belgische volk door deze aanslagen daadwerkelijk bedreigd worden, zoals premier Michel dat zegt, dan telt dat in de weeromstuit in de eerste plaats voor de moslims in Brussel. Zij lopen het grote risico om in...

Waar is de AEL-generatie gebleven?

Er waaide ooit een frisse wind, in het begin van de jaren 2000, opgezet door ‘jonge’ intellectuele migranten die hun stem wisten te verheffen. Eindelijk waren ze daar: de migranten die voor zichzelf zouden opkomen. Er waren (en zijn) natuurlijk allerhande verklaringen waarom ze zo lang op zich ha...

De tijden zijn inderdaad veranderd. Betreffende sociale zekerheid maakten we de laatste twintig jaar de evolutie mee van de verzorgingsstaat naar de actieve welvaartstaat. Het is in de sfeer van die verschuiving, dat De Wever met een gerust gemoed kan stellen dat niemand —dus ook de vreemdelinge...

Le nouveau SP.a en de fout van de Seefhoek

Le nouveau SP.a en de fout van de Seefhoek "Niet alleen de grote lobbies of het grote geld moet het voor het zeggen hebben. Ook de gewone mens. Daar willen wij voor zorgen”, aldus John Crombez (DM 19/09/2015) bij de voorstelling van le nouveau sp.a. Luckas Vander Taelen was er al helemaal nie...

Staatssecretaris Francken heeft van de regering fiat gekregen om 2.500 extra opvangplaatsen te zoeken. Kostprijs 80 miljoen op jaarbasis.  Die bruuske uitbreiding moet er komen omdat het aantal asielaanvragen vanuit Syrië, Irak, Afghanistan en Somalië in juli en augustus plots enorm gestegen is. ...

Geen Nederlands voor allochtone kinderen op de speelplaats?

Er is in de aanloop naar de verkiezingen toch alweer wat stof opgewaaid rond de ‘vreemdelingen’. In haar beleidsplan maakt de Gentse schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (DS 10/04) het mogelijk dat kinderen van vreemde origine voortaan hun eigen moedertaal mogen spreke...

Load More