Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Is armoede het probleem of rijkdom?

In de laatste Dominicusviering (Gent) vroegen we ons af wat we zelf konden doen om armoede ongedaan te maken of toch een beetje lichter.  Ieder kon zijn of haar revolutionnaire voorstel op een post-it schrijven en het op een soort muurkrant naast het altaar plakken.  U herkent het we...

De verongelijkten en de onzichtbaren

doc Socialisten hebben in zo’n inter-afhankelijke wereld een voetje voor: ze kunnen zich op de onzichtbaren richten, op de mensen die grote delen van de economie draaiend houden maar daar maatschappelijk erg slecht voor beloond worden. Beter dan de verongelijkten toont...