Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Patrick Bailliu
Patrick Bailliu

Schrijft over:
Ethische en psychosociale vraagstukken en cultuurkritische beschouwingen.

Bio

My interest are continental philosophy and clinical psychology. Also social problems and ethical issues.

Werkgebied

Leerkracht in gedrag en cultuurwetenschappen, filosofie en ervaring in therapeutische forensische werking.

Kunnen we ervan uitgaan dat onze politici geestelijk gezond zijn?

"There is no health without mental health," “There is no health without mental health,” stelt de WHO. De mentale of de geestelijke gezonde mens is onlosmakelijk verbonden met een sociale context. Elke maatschappij normaliseert en dat is niet louter repressief. Die normalisering geeft struc...

Politici en narcisme

Politiek narcisme is in de moderne mediamaatschappij vrijwel onontkoombaar. De typisch narcistische excentriciteitsspiraal verandert hierbij onder invloed van de media in een zichzelf versterkend maatschappelijk proces. Daar komt nog bij dat er een soort ‘natuurlijke’ verwantschap bestaat tussen...

Een pleidooi voor communitarisme of gemeenschapsdenken

BETEKENIS & DEFINITIE In een vorige artikel, ‘Is de samenleving ziek?’ concludeerden we met een pleidooi voor het communitarisme. Laten hier wat ruimte voor maken. Het communitarisme is een stroming die volgens velen staat tegenover de liberale school, met name het sociaal contractmodel...

Is onze samenleving ziek?

Het is een vraag die men wel vaker hoort en die we met een duidelijke ja willen beantwoorden. Ziek worden overkomt in eerste instantie een individu, maar die mens is onlosmakelijk verbonden met een sociale context. Mens is ontegensprekelijk een sociaal wezen. In al wat we doen anticiperen we a...

Pleidooi voor ‘Degrowth’  In een vloeibare tijd wordt de mens gedreven tot particularisme en egoïsme

De Duitse filosoof Arthur Schopenhauer wees er met een niet-aflatende hardnekkigheid op dat al wat bestaat, leeft en ademt de belichaming is van een redeloze, blinde, doelloze en onverzadigbare wil tot leven die oneindig is in zijn streven. Wij gaan er vaak van uit dat de wil een zelfstandig, gee...

Zijn Freud en psychoanalyse nog relevant?

In de commotie rond omstreden Professor psychologie Mattias Desmet (UGent) wordt al snel door positivistisch filosofen en vooruitgangsgelovigen het volledige verhaal van Freud en psychoanalyse mee de grond in geboord. Maar is dat wel volledig terecht?  Met nuance in gedachten stellen we ons de v...

De psychologie van het fascisme

  In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog en de vele uitingen van de fascistische ideologie die in deze periode ontstonden, onderzochten veel Europese filosofen de relatie tussen psychologie, emoties en politiek. Bij het analyseren van het fascisme concentreerden filosofen als Erich From...

Maakt intellectueel ook nederig?

De vraag die ik hier willen voorleggen is  de volgende: ‘Hebben mensen met een grotere intellectuele nederigheid superieure algemene kennis?’   Vandaag leven we des te meer in een tijd van opinies, beweringen en pleidooien: we horen en lezen er dagelijks een heleboel, en lang niet ...

Sihame El Kaouakibi: ‘Trial by Media’

Inleiding De identiteit kenbaar maken van procespartijen of verdachten voor, tijdens of na de onderzoeksfase of het proces is in België een zeer omstreden kwestie. In deze kwesties zullen verschillende rechten tegen elkaar afgewogen moeten worden: enerzijds de persvrijheid van de media, het re...

Het hoofdoekdebat is een wil tot macht

‘Neutraliteit in een school (en elder[1]s) is immers nooit neutraal. Regels die ‘neutraliteit’ moeten bewaken, zijn hoogstens een kristallisatie en representatie van de bestaande machtsverhoudingen in een samenleving.’ Zo schrijft professor Danny Wildemeersch het op de nieuwsite Apache. Het is ee...

Load More