Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA) en de adviesraad voor bouwkundig erfgoed Kortrijk (ABEKO) kaartten tijdens het  weekend van 22-23 april de vraag aan tijdens een ochtendsymposium op de bovenverdieping van boekhandel Theoria. Een veertigtal wakkere Kortrijkzan...

Leerachterstand

Soms geloof je je eigen oren niet. In de achttien jaar dat ik rondloop op mijn school, nooit of te nimmer horen zingen op de speelkoer… Gisterenmorgen wel, een kliekje van vijf, zes jongens (vierde of vijfde jaar, ik weet het niet eens) staan vol overtuiging onder het afdak – want het regende – d...

Geachte mevrouw onderwijsminister,Beste Hilde, Hierbij roep ik al mijn collega’s in het onderwijs van dit land en de schooldirecties op, om komende donderdag en de donderdagen die daarop volgen op school geen afwezigheidslijsten in te vullen. Kortom: afwezige leerlingen in de klas op donderdag n...

Brief aan Hilde (19)

Geachte mevrouw onderwijsminister, Hierbij roep ik al mijn collega’s in het onderwijs van dit land en de schooldirecties op, om komende donderdag en de donderdagen die daarop volgen op school geen afwezigheidslijsten in te vullen, kortom: afwezige leerlingen in de klas op donderdag niet langer t...

Aanslag op beschermd Kooigembos

In het bij wet beschermde Kooigembos zijn verhardingswerken aan de gang voor de aanleg van een oprit die naar de villa in het bos voert en meer dan drie meter breed is. Nergens is een bouwvergunning te bespeuren, noch aan de kant Kooigembosstraat, waar de werken uitgevoerd worden, noch langs de K...

Brief aan Hilde Crevits

Geachte onderwijsminister, Dankzij u weten het weer. Het Vlaams onderwijs is toch nog ergens goed voor. Het werd door u misbruikt om een debatje te voeren over integratie. Door eventjes maar, hard uit te halen naar al die allochtone ouders die zich geen moer aantrekken van wat hun kroost prestee...

,,De armoede in dit land daalt, en wonderwel: het aantal schoolverlaters zonder diploma ook nog eens…’’

Geachte mevrouw onderwijsminister, Ik hoop dat het uw spindoctor is geweest en niet u zelf. Die moet gedacht hebben: collega Homans komt er nogal gemakkelijk vanaf: haar eigen armoedebeleid – dat nota bene de armoede alleen maar doet toenemen – een bloempje toegooien, terwijl de aangehaalde cijf...

Sinds een tiental jaren probeer ik jongeren wat bij te brengen over mens- en wereldbeelden. Water en hoe we in verschillende culturen naar water kijken, is dan het ideale voorbeeld om de diversiteit van wereldbeelden in ons universum te illustreren. Water als primaire grondstof, zelfs ooit één va...

We zijn intussen nog geen anderhalf jaar ver met Francken als staatssecretaris en hoeveel communicatieblunders heeft de man intussen al moeten rechtzetten of herroepen? Even de zaken op een rijtje: 1) In oktober 2014, stelde Francken zich op Facebook vragen over de economische meerwaarde van de ...

Premies loopbaanonderbrekingen voor de bijl

Brief aan Hilde (13) Geachte mevrouw minister, De besprekingen omtrent het loopbaanpact voor het onderwijzend personeel zijn nog maar net begonnen en u zwaait al weer met de hakbijl. Terwijl de onderwijsvakbonden zich net nog afvroegen hoeveel geld u voor dat langverwachte loopbaanpact over had...

Load More