Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vanuit een fundamentele reflectie over de basiswaarden van het socialisme verdedigen we hieronder een communicatiestrategie die deze basiswaarden - in al hun vanzelfsprekendheid - ook effectief uitspreekt in een steeds variërende herhaling. Deze tekst is niet zozeer een pleidooi tot ...

Ook in België gleed sp.a in de voorbije politiek surreële periode tamelijk ongemerkt mee, terwijl er in de onderhandelingen met de Vlaams-nationalisten nochtans gelegenheden te over waren waarop socialisten betekenisvolle interventies hadden kunnen maken. In een periode dat vooral re...

De crisis van de representatie

De val van een regering blijft een belangrijk politiek moment, en vraagt om duiding en contextualisering. Het is onderdeel van de politieke logica dat het politieke systeem verklaringen aanreikt voor het falen van de regering, soms verontschuldigend-verklarend vanuit de voormalige re...