Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  169.000 mensen staan op de wachtlijst voor een sociale woning (recentste cijfers van 2020). 169.000 mensen die vaak in een bijzonder precaire woonsituatie moeten zien te overleven op de private huurmarkt. 169.000 mensen van wie de Vlaamse overheid erkent dat ze hier en nu recht hebben op ...

  Inclusie is meer dan integratie Inclusie is een belangrijk sleutelbegrip. Het is een mensenrecht opgenomen in het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap. De gedachte is dat we moeten evolueren naar een samenleving waar inclusie de norm is en waar mensen volwaardig kunne...

  Binnenkort moeten Vlamingen die beroep aantekenen tegen beslissingen in hun zorgbudget daar 75 euro voor neertellen. Dat besliste de Vlaams Regering afgelopen vrijdag op de Ministerraad, tegen verschillende adviezen in. Het zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die v...

  https://vimeo.com/449725763 In een diverser wordende samenleving, trachten mensen anderen in hokjes in te delen om de wereld behapbaar te maken. Zelfs ondanks de steeds verder gedreven individualisering blijft het hokjesdenken overeind. Spijtig genoeg gaat dat in Vlaanderen vaa...

Eénmalige premie van €250 aan leefloners, mensen met beperking en IGO-gerechtigden is onvoldoende

  De versoepeling van de huidige lockdown-maatregelen betekent niet dat het einde van de Covid-crisis ingeluid wordt. Integendeel, extra inspanningen zijn net nu nodig om ervoor te zorgen dat de reeds bestaande armoede en ongelijkheden niet verder toenemen. Het gebrek aan financiële en ma...

Onderwijs.

  Ook nu is de schoolopvang toegankelijk voor (onder andere) kinderen uit een kansarm gezin. “Dat is een goede zaak en wordt na de paasvakantie best versterkt”, zegt coördinator David de Vaal van het Netwerk tegen Armoede. “Met een aangepast lesprogramma voor leerlingen die op school opge...

Armoedeorganisaties doen concrete aanbevelingen om mensen in armoede hulp te bieden tijdens corona-crisis

Neem maatregelen om ACUTE NOODSITUATIES te verlichten of op te heffen We vragen de (tijdelijke) opheffing van acute maatregelen met grote impact zoals uithuiszettingen, afsluitingen van nutsvoorzieningen en  beslagleggingen. We moeten vermijden dat mensen in nog moeilijker omstandighed...

Voedselbank.

Nu armoedeverenigingen noodgedwongen de deuren moeten sluiten, voedselbanken op (alle) verschillende plaatsen in het land hun activiteiten stilleggen en (nood)hulp bijna niet meer bereikbaar wordt, hebben mensen in armoede nood aan meer financiële ruimte om in hun basisbehoeften te voorzien, zoal...

Vluchtelingen staan in de rij voor Klein Kasteeltje in Brussel.

"Wij begrijpen dat de regering drastische maatregelen neemt om de verspreiding van het coronavirus in te dijken en het personeel te beschermen. Wat we niet begrijpen is het gebrek aan bijkomende maatregelen om de meest kwetsbaren te beschermen en een humanitaire ramp te vermijden. We stellen vast...

tegen de onrechtmatige controles van Inkomensgarantie voor Ouderen.

Op initiatief van Gang des vieux en colère is maandagochtend 17 februari een massale actie gehouden aan het kantoor van minister Bacquelaine, waar ook een ontmoeting plaatsvond met zijn kabinet. Ongeveer 200 mensen, jong en iets minder jong, verzamelden zich aan Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel...

Load More