Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

We moeten het de ministers van onze huidige Vlaamse regering toegeven. Ze zijn goed in provocatie. Vooral op die momenten dat ze weten dat ze er niet over kunnen geïnterpelleerd worden daar de werking van het Vlaams parlement stil ligt in de verlofperiode. In 2020 werden we vlak voor het pol...