Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verplichte aflossing staatschuld taboe in kiescampagne

Als het al over begroting gaat, wordt er af en toe melding gemaakt van het traject dat met Europa afgesproken is om het begrotingstekort geleidelijk terug te dringen. Het betreft de zogenoemde “Gouden Regel”, voorzien in artikel 1 van het Begrotingsverdrag. Hiervoor moet er, volgens ...

Kernwapens in het Midden-Oosten: wie is de irrationele speler, Iran of het Westen

Veel westerse leiders, onder wie de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Alain Juppé, en de media beweren bovendien dat het bewezen is dat Iran een kernwapenprogramma heeft lopen, of ze doen alsof dat zo is. Ze verwijzen naar het IAEA-rapport (Internationaal Atoomenergie Agentscha...

Crisissen, Vakbonden en Democratie

De financile crisis die in september 2008 uitbrak en dit jaar een aantal Europese landen op de rand van het failliet brengt is maar ?n aspect van de crisis van het kapitalistisch systeem. Daarnaast heb je een economische en sociale crisis en de milieucrisis. Sommigen spreken van een ...

De Grote Lange Wapper Mystificatie

Jullie organisaties zijn co-laureaten van de Prijs voor de Democratie. Hoe reageerden jullie toen jullie het nieuws vernamen? Wim van Hees en Manu Claeys: Opgetogen ! Dit is niet alleen een blijk van erkenning van onze jarenlange inzet en de diensten die wij hiermee leveren aan de...

Staten-Generaal over prijs voor de democratie

Wat was uw reactie toen u vernam dat u co-laureaat bent voor de Prijs voor de Democratie?Ik was eerst en vooral blij en aangenaam verrast dat wij vanuit Vlaanderen deze belangrijke erkenning krijgen voor een Brussels initiatief. Plaatselijke Brusselse initiatieven krijgen wel enig...