Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Alweer een geslaagd initiatief afgelopen zaterdag. N.a.v. de Occupy-beweging die wereldwijd meer en meer steun krijgt werd ook te Antwerpen actie gevoerd.

Zaterdag 15 oktober zal voor alle deelnemers van de indignados-betoging als een memorabele dag in het geheugen gegrift staan. Over gans de wereld werd betoogd n.a.v. de negatieve gevolgen van het kapitalisme. Via de media merkte ik dat veel mensen met verschillende achtergrond begri...

Een eerste overleg vond plaats naar aanleiding van de GAS-boetes (3) in juli 2010 en een tweede in november. Op het De Coninckplein, Astridplein en omliggende straten zoals Handelstraat en de Rotterdamstraat worden al geruime tijd harde politieacties gehouden: razzia's, arrestaties....

Ademloos en Natuurpunt adopteren bomen in St.-Annabos

Antwerpen -- Afgelopen zondag vond er in het St.-Annabos voor de vierde maal een boomadoptieactie plaats. Ook in het Rivierenhof en het Noordkasteel werden de voorbije maanden al dergelijke acties gehouden. Dit zijn de drie Antwerpse bossen en parken die bedreigd worden door de plann...

Een 1000-tal actievoerders trotseerde vandaag weer en wind om de verwijdering van de kernwapens uit Kleine Brogel te eisen. De actie werd ondersteund door verschillende organisaties. Sommige organisaties deden mee met een eigen actie. Zo liep Pax Christi en ACW-Limburg met een 100-ta...

Elke laatste vrijdag van de maand komt een groep fietsers om 18:00 samen  aan het Theaterplein te Antwerpen. Rond 18:15 wordt het startsein gegeven voor een rit door de stad van ongeveer een uur. Dit om duidelijk te maken dat fietsers recht hebben op ruimte in het verkeer.