Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Klimaatrechtvaardigheid! Géén groen kapitalisme

Een recent verschijnsel? De groene economie is eigenlijk een verhaal dat maar heel recent is opgekomen. Vijf jaar geleden sprak niemand erover. In december 2009, in dezelfde periode dat de klimaattop in Kopenhagen plaatsvond, lanceerde de UNO een oproep om de conferentie van Rio+20 ...

Allerlei varianten en nuances doen de ronde, maar de basisgedachte is altijd dezelfde: het is mogelijk om met marktmechanismen de milieucrisis te lijf te gaan. Meer zelfs, verdere economische groei en natuurbescherming zouden perfect hand in hand kunnen gaan. Groene groei en groene ...

Tegelijk met de voorzitterswissel herformuleerde de BBL haar missie. De vraag is of die missie tegemoet komt aan de uitdagingen die Dua terecht aanhaalt. BBL reikt ‘concrete, haalbare en innovatieve oplossingen aan’, lezen we. En verder: de BBL wil bedrijven ondersteunen om milieuvr...

“Vandaag was een historische dag,” stelde Christiana Figueres, het hoofd van het UNFCCC (de klimaatconventie van de VN) op 8 december aan het einde van de klimaatconferentie in Doha. “We maakten vandaag de goedkeuring mee van de tweede engagementsperiode van het Kyotoprotocol, iets w...

Het werd al meerdere malen gesteld: de keuze voor Qatar als gastland leek wel symbolisch. Het oliekoninkrijk heeft met 55,4 ton CO2 per inwoner de grootste uitstoot ter wereld. Oliesjeik Abdullah bin Hamad Al-Attiyah leidt de onderhandelingen. Zou er ook maar één haar op zijn hoofd z...

De plaats van het treffen: Qatar, het land met de grootste CO2-uitstoot per inwoner ter wereld. Van Kopenhagen naar Qatar Sinds de mislukte top in Kopenhagen hebben de klimaatonderhandelingen veel van hun drive verloren, en daarmee ook veel van de aandacht waarop ze konden rekenen ...

Grenzen aan engineering?

Afgelopen zondag hoorden we een vertegenwoordiger van ‘Save our Science’ (inderdaad, ‘their science’, ‘not ours’) aan het proefveld met genetisch gemanipuleerde aardappelen in Wetteren verkondigen dat de basis van de actie ‘technofobie’ is. De vergelijking met een fobie is natuurlijk...