Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Rollercoaster Wie de draad van NewB wat kwijt is geraakt zou uit het oog verliezen dat de volgende weken bepalend kunnen zijn voor de toekomst van duurzaam en ethisch bankieren in België. Komt NewB’s onwaarschijnlijke rollercoaster eindelijk ter bestemming? Al zo’n tien jaar kent de c...

We zijn haast vergeten dat enkel massale financiële injecties vanuit de overheid, ons heeft kunnen behoeden van een fataal instorten van de wereldeconomie. Rechtstreeks en onrechtstreeks betaalden we er allemaal voor, en nog steeds hangen talrijke zwaarden van Damocles boven ons hoofd. Zoals bijv...

Betonneer de spaargarantie door een splitsing in spaar- en investeringsbanken

We stellen ons kritische vragen over hoe er kan/mag omgesprongen worden met onze soms zuurverdiende spaarcenten. Het is merkwaardig, dat die discussie pas nu opduikt en dat na uitspraken van Eurocommissaris Olli Rehn. Het project NewB waar wij voor staan, samen met tientallen organi...

Vanaf 21 augustus leven we op krediet

Stel u een vliegtuig voor met een piloot die enkel vliegt op basis van hoogte- en snelheidsmeters, een paar oude stafkaarten, maar zonder meter op de brandstoftank.   Stel u voor dat dat vliegtuig een jumbojet is …   De vergelijking met de vaart van deze planeet is niet uit de lucht ...

Eco-begrafenissen? Om geldgewin is het te doen

Lijken in de grond begraven neemt vanuit ecologisch standpunt ruimte in beslag. Crematies gaan gepaard met hoog energieverbruik en CO2-uitstoot: zo’n 150kg CO2, een derde afkomstig van de brandstof, tweederde van het verbranden van lijk en kist.  Toxische uitstoot van voornamelijk kw...

Ecologische voetafdruk van Vlaanderen: we leven boven onze stand

In opdracht van MIRA berekende Ecolife vzw voor het eerst de ecologische voetafdruk van Vlaanderen, voor het jaar 2004. Uit die berekeningen blijkt dat de gemiddelde Vlaming een ecologische voetafdruk heeft van 6,3 gha. De wereldgemiddelde biocapaciteit (de beschikbare oppervlakte la...