Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een open brief aan facebook

Het is een zaterdagmorgen en de zon schijnt. Ik zit aan tafel in de leraarskamer en heb net mijn lesvoorbereiding afgewerkt. Vandaag zal ik met mijn studenten praten over de klimaatproblematiek, het grootste plezier uit lesgeven haal ik uit deze jonge geesten kritisch te laten nadenken. Het is ee...

Over vluchtelingen

In een artikel op Dewereldmorgen lezen we dat er discrepanties optreden in de berichtgeving over vluchtelingen en de berichtgeving over de opvang van deze vluchtelingen. In een ander artikel van de Independent lezen we dat niet enkel vrouwen en kinderen ertoe doen wanneer we spreken over vluchtel...