Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Opvoeden? Zo hoort dat!

Vanuit etnocentrische houding zijn wij het vaak die normen en waarden van andere culturen in vraag stellen. Maar hebben wij altijd gelijk? Tijdens mijn stage in het derde jaar werd ik geconfronteerd met een vader van een migrantengezin die er Spartaanse opvoedingsprincipes op nahield. Hij vergoei...

 Moet ik daarom zijn gedrag tolereren? Maar waar ligt dan de grens? Of kunnen we er misschien iets van leren? Maar hoe geven we hem dan een stem en ruimte om dit te doen? Of is zijn manier van handelen ontoelaatbaar en is het beter om hem daarvoor aan te spreken? De grijze goesting Mensen wille...