Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Profiel Lode Vanoost
Lode Vanoost

Schrijft over:
Alles wat met onrecht te maken heeft, vooral als dat door onszelf wordt veroorzaakt. Eigen artikels en vertalingen van Noam Chomsky, John Pilger, Ilan Pappé, Jonathan Cook e.a. met bijzondere aandacht voor Noord-Amerikaanse alternatieve pers (AlterNet, Counterpunch, ZNet, Information Clearing House, The Real News, Democracy Now!, Venezuelanalysis ...). In eigen land concentreer me op dossiers als openbaar vervoer (NMBS-De Lijn) en de openbare diensten.

Bio

Buitenlandse ervaring bevestigt mijn jarenlange vermoedens: grote media geven selectieve versie van de waarheid. In ons aller nadeel. Begonnen als arbeider bij Sabena (1975-1984) - niet vanuit een of andere ideologische keuze maar vanuit noodzaak. Mijn diploma van de landbouwschool in Vilvoorde bracht me immers niet aan een baan. Later toch ambtenaar Departement Leefmilieu Vlaams Gewest (1984-1995) geworden. Ondertussen een Licentiaat Politieke Wetenschappen gehaald aan de VUB (1989-1993). In 1982 de stap gezet naar de politiek. Keuze was beperkt. Uiterst links bracht schitterende analyses van perversie van overheersende economische systeem maar bood verkrampte dogmatische alternatieven. CVP (CD&V), PVV (VLD), VU uiteraard géén optie. SP ideologisch OK maar principeloze machtsdeelname, corruptieschandalen jaren 1970 en beschamende atlantische slaafsheid (remember Willy Claes) sloten hen uit. Agalev (de partij, niet de beweging) was degelijk alternatief. Een andere manier om aan progressieve politiek te doen. Wat het later is geworden, is een 'ander' verhaal. In 1995 verkozen in federale Kamer van Volksvertegenwoordigers, herverkozen in 1999. Na roemloze nederlaag Agalev in 2003, uit politiek bedrijf gestapt en adviseur geworden voor internationale instellingen in Balkan (Kosovo, Montenegro, Albanië, Macedonië en Servië), Kaukasus (Armenië, Georgië), Azië (Oost-Timor) en Afrika (Niger, Benin, Congo-Kinshasa en Burundi). In juli 2011 gestopt met werk in het buitenland. Sinds 1 oktober 2012 vast redactielid van DeWereldMorgen.be.

Werkgebied

Internationale politiek vanuit het standpunt van de slachtoffers, per definitie niet overeenstemmend met wat de grote media brengen. Hier geen 'objectieve-neutrale' desinformatie maar duidelijke keuzes. Analyse van diepere oorzaken en vooral, ontmaskeren van de mythe dat internationale politiek ingewikkeld zou zijn, enkel begrijpbaar en uitlegbaar door 'experten'. Integendeel, met gezond verstand en toegang tot informatie kan iedereen door de leugens heen kijken.

  Meer dan 3.600 mensen zullen een menselijke keten vormen op 8 oktober 2022 om 13 uur rond het parlement in Londen. Vertegenwoordigers van de Britse National Union of Journalists (NUJ) zullen er aan deelnemen. [embed]https://twitter.com/NUJofficial/status/1576887605865885696?ref_src=t...

  Niemand die er aan twijfelt dat Brussel-Noord aan vernieuwing toe was. Sinds de Wereldexpo van 1958 was er tientallen jaren niets meer gedaan om het gebouw performant te houden. De renovatie heeft zeker mooie kanten. De gangen zijn helder. Er staan meerdere aankondigingsborden. De roltr...

  Het blijft raden naar de motieven van president Poetin om nu reeds over te gaan tot annexatie van de door het Russisch leger bezette gebieden in Oekraïne. Met het organiseren van referenda, gevolgd door verdragen met de leiders van de betrokken provincies, volgt hij hetzelfde scenario a...

“Spoormensen zijn fier op hun dienstverlening, krijgen niet de middelen om die te leveren”

  "De regering maakt mooie plannen voor de komende 20 jaar maar stelt daar geen middelen tegenover. Onze spoormensen hebben een professionele fierheid om een maximale kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden, maar kunnen dat niet zonder de nodige middelen." Alleen al dit voorjaar werd...

John Vandaele vertelt over ‘De melkboer en de geschiedenis’

  John Vandaele verbond zijn verhalen met de 'grote' gebeurtenissen in de wereld daarbuiten. Vanaf twee Wereldoorlogen in de voorbije eeuw, over de naoorlogse sociale welvaartsstaat en het neoliberalisme dat er op volgde neemt  hij de lezers mee op een tijdreis langsheen de 'wilde jaren' ...

  Eerst en vooral een misverstand uit de wereld helpen. De verplichte legerdienst voor mannen werd in België nooit afgeschaft. Ze werd enkel 'opgeschort'. De legerdienst bedraagt bovendien nog altijd 24 maanden. Dat zal menig jonger lezer vreemd in de oren klinken maar zo is het nu een...

  Volgens de laatste peilingen van maandag 26 september, één week voor de eerste ronde van zondag 2 oktober, peilt Luiz Inácio Lula da Silva 48 procent. Alle andere kandidaten samen halen 44 procent. Wanneer blanco en ongeldige stemmen worden weggelaten haalt hij 52 procent. Dat blijft ze...

  Ik kon het me nauwelijks een jaar geleden totaal niet voorstellen dat het ooit zover zou komen. Verschillen van mening – de normaalste gang van zaken in een vrije democratische wereld – worden niet langer aanvaard. Je bent of volledig met ons of je bent volledig met de vijand. Zo eenvou...

  Met korte mijmeringen, afgewisseld met eigen tekeningen, vertelt Stien Verbelen het verhaal van haar rouw. Simon komt nooit meer terug. Soms doet ze alsof hij gewoon even weg is, dat maakt het wat draaglijker. Gedachten switchen tussen voor en na. Wat me vooral bijblijft is haar verl...

“Geschiedenis, essentieel om oorzaken van Russische invasie van Oekraïne te begrijpen”

  "Dit is geen terugkeer van oorlog naar Europa. Dat gebeurde al in 1991 met de oorlog in nu ex-Joegoslavië." Historicus Jacques Pauwels legt in onderstaande video het belang uit van geschiedenis en context om de oorzaken van de Russische invasie in Oekraïne te vatten. Hij schreef meerder...

Load More