Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Klimaatles: er is weer hoop voor het klimaat

620 scholieren kwamen donderdag 14 maart samen in de Theaterzaal van Kunstencentrum Vooruit voor de Klimaatles. 620 jongeren die met interesse zaten te luisteren en geregeld lieten merken hoe ze over bepaalde zaken denken. Volgens bepaalde mensen moeten de jongeren zich niet te veel bemoeien me...

Open brief door Vooruit, NTGent, CAMPO, Faustin Linyekula, Festival d’Avignon & Wiener Festwochen

Het onmogelijk maken van internationale artistieke samenwerking. Is het dit wat we willen? In de hele Westerse wereld, dus ook in België, woedt het debat over (de)kolonisering, westerse en andere identiteiten, volop. Een paar weken geleden ging bij Brussel een vernieuwd Africamuseum open waardoo...

Vrouwen en kinderen eerst. De uitspraak stelt dat vrouwen en kinderen eerst gered moeten worden. Een privilege dus? Hoe denken we daar vandaag over? Hebben bepaalde groepen nog voorrechten, hebben ze daar überhaupt recht op? Volgens onze grondwet is iedereen gelijk, kan je je dan beroepen op priv...

De Beren Gieren op ‘We Strike Back’

Vooruit nodigde samen met DeWereldMorgen.be enkele kunstenaars uit om op de ochtend van de algemene staking van 30 januari naar de stakingsposten te trekken. De muzikanten 'De Beren Gieren' goten ‘s avonds hun impressies in een mini-performance in de Vooruit.

Impressies van artiestieke zielen aan stakersposten

Samen met Vooruit nodigde DeWereldMorgen.be enkele kunstenaars uit om op de ochtend van 30 januari, de dag van de algemene staking, naar de stakingsposten te trekken. Theatermakers Leentje Vandenbussche, Peter Aers, Stefanie en Barbara Claes brachten ‘s avonds hun impressies in de th...

Met een bord zonder slogan betogen in Gent

Artiest Gaëtan Bulourde trok op de stakingsdag de stad in met een lege pancarte en kreeg enkele vreemde en verrassende reacties. Hij wilde mensen de gelegenheid geven om hun eigen slogan imaginair neer te pennen. De ontmoetingen met de Gentenaars resulteerde in een kortfilm die ‘ s a...

Paul Verhaeghe over inleveren voor of tegen het neoliberalisme

Paul Verhaeghe sloot 'We Strike Back' in Vooruit af met een lezing. Hij nam hiervoor volgende vragen als vertrekpunt: 'Kunnen we denken in en aan alternatieven, waarin economie terug economie wordt, en onderwijs, opvoeding, zorg en relaties weer hun eigen plaats kunnen en mogen innem...

Gita Deneckere blikt terug op de stakingsdag én op ‘We Strike Back’

Gita Deneckere luisterde tijdens 'We Strike Back' op maandag 30 januari naar de vele gesprekken in de Vooruit en bracht een slotbeschouwing. Ze is hoofddocente sociale geschiedenis aan de UGent en promoveerde met een proefschrift over sociale geschiedenis en collectieve actie. ...