Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Samen lezen: leerrijk, verrijkend én zelfs therapeutisch voor sociaal kwetsbare groepen

In een samenleesgroep leest een leesbegeleider samen met een groepje meelezers een boek. De leesbegeleider leest voor en samen bespreken ze de teksten. Voor de deelnemers is dit niet alleen leerrijk, het werkt zelfs therapeutisch. We gingen eens kijken hoe leesbegeleider Hans Jackmaert dit aan...

Week van de Geletterdheid: Werken aan familiegeletterheid

Week van de Geletterdheid: Werken aan familiegeletterheid Dezemorgen werd ik wakker met de radiospot van de Week van de Geletterdheid. Die past in een campagne waarmee in Vlaanderen aandacht wordt gevraagd voor het probleem van laaggeletterdheid. Als taalcoach Nederlands van laaggeletterden wa...

Lokale initiatieven en leerkrachten zullen tegen taalterugval moeten strijden

Het nieuwe schooljaar is alweer in aantocht. Leerkrachten die met kansarme leerlingen werken, weten dat ze begin september ook weer met taalterugval te maken krijgen. Taalterugval wetenschappelijk onderzocht Taalterugval is het fenomeen waarbij de taalvaardigheid van leerlingen uit taal- en kan...

cover boek Elvis peeters

"De ontelbaren", de roman van Elvis Peeters over hoe een maatschappij krampachtig omgaat met een plotse instroom van vluchtelingen, is hertaald naar makkelijke taal (leesniveau B1). Dat gebeurde door de gespecialiseerde Nederlands/Belgische uitgeverij Lezen voor Iedereen. Zo kunnen ook vluchtelin...

Voorleesweek: papa’s hebben geen excuus meer om niet voor te lezen

Waar de vorige jaren prinses Mathilde opdook bij de start van de Voorleesweek, was die rol dit jaar weggelegd voor Koning Filip. Dat had te maken met het thema van dit jaar, dat luidde: "Hoera voor de voorleespapa's!" Papa's en voorlezen, het blijkt namelijk geen vanzelfsprekende combinatie te...

Week van de geletterdheid: leesplezier als remedie en preventie

De toestand Een op zeven volwassenen in Vlaanderen is laaggeletterd. Dat is toch een grote groep mensen die moeite heeft met vanzelfsprekende basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen of werken met computers. Het gaat dus niet enkel om tekst, maar ook om cijfers en techniek. Beeld je in ho...

Jeugdboekenmaand: ook moeizame lezers in het leesbad trekken

Goed Verhaal, leeswerkboek waarmee je ook moeizame lezers in het leesbad trekt. Er is ook een (groeiende) groep moeizame jonge lezers. Een vaak maatschappelijk kwetsbare groep, die nog moeilijker te bereiken is. Toch is er ook voor hen een...

Voorleesweek: ook (laaggeletterde) volwassenen houden van voorlezen

Het is voorleesweek, "het leukste kwartiertje van de dag" staat weer volop in de kijker. Voorlezen is goed voor taalontwikkeling, prikkelt de fantasie en heeft nog enkele voordelen, volgens de leesmonitor van Stichting Lezen. We denken daarbij meteen aan kinderen. Soms gaat het ook over bejaarden...

Alfabetisering en geletterdheid: steun van overheid en samenleving is nodig

Jan Lampo krijgt eerste exemplaar van bewerking van het boek van zijn vader. De komst van Joachim Stiller, de Vlaamse literaire klassieker van Hubert Lampo, bestaat nu ook in makkelijk Nederlands. Ralf Beekveldt, uitgever van dit en an...