Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De feiten waaraan Theo voorbij gaat.

De laatste dagen zijn de uitlatingen en publicaties over de visa-affaire bijna niet te tellen. Waar men volledig aan voorbijgaat zijn de feiten is Syrië; van waaruit de mensentoch gered werden. Zeker in de communicatie van Thoe Francken wordt benadrukt dat de Syrische christenen een kleine minder...

Is er een nieuwe latijns-amarikaanse revolutionair opgestaan. Deze keer met God aan zijn zijde. Is het opium van het volk veranderd in een amfetamine van het volk? Zou het echt kunnen dat de kerk de zijde kiest van de armen en verdrukten? De toekomst zal het uitwijzen. Zijn uithalen ...

Wens je een jaar vol gratis dingen!

Deze nacht was het weer zover. Verschrikt werd ik wakker. Dit gebeurt de laatste maanden wel meer. Steeds weergalmt een schelle haast kijvende stem door mijn hoofd. Steeds weer die zelfde woorden. Gratis bestaat niet! Triomfantelijk uitgescheeuwde woorden niet geroepen door een of...