Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het grote gevecht om de mensenrechten

Het is net eigen aan de mens om elkaar en bepaalde fenomenen in hokjes te duwen. Het heeft te maken met de beperktheid van onze hersenen, het geeft een bepaalde structuur. Dat maakt net uitspraken die mensen in hokjes duwen net gevaarlijk. We creëren groepen die behoren tot de ‘norm’. Dat zijn va...