Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kenteringen

Werkgebied

Gezamenlijke blog van {KENTERINGen}digit, Motief v.z.w., Christenen voor het Socialisme (CvS), Werkplaats voor Theologie en Maatschappij (WTM). Basisbeweging voor democratie in samenleving en kerken. {KENTERINGen]digit wil een tijdschrift zijn waarin talrijke vertegenwoordigers en (basis)groepen uit de kr itische christelijke basisbeweging de gedachten en krachten bundelen. Dit tweemaandelijkse magazine helpt maatschappelijke toestanden te analyseren en trekt sporen voor een oecumenische bevrijdingstheologie. Het breekt met de logica van het kapitalisme en zijn wetmatigheden omwille van haar radicale keuze voor de zwaksten in onze samenleving. www.kenteringen.be Motief v.z.w. is een erkende vormingsinstelling, gespecialiseerd in het thema 'geloof en samenleving'. De instelling is autonoom en beweegt zich vrij en onafhankelijk van religieuze instituten. Ze ontwikkelt vorming omtrent de betekenis en rol van levensovertuigingen in de multireligieuze samenleving. Welke gemeenschappelijke wortels en doelen hebben zij? Welke onverzoenbare verschillen zijn er? Hoe wordt religueze/ideologische identiteit beïnvloed door de politieke en economische context, en andersom? www.motief.org Christenen voor het Socialisme (CvS) is een politieke beweging en een vormingsbeweging die aan verandering wil werken zowel bij de individuele mens als in de maatschappelijke structuren. CvS voedt zich aan twee bronnen die in haar visie niet tegenstrijdig zijn maar complementair: enerzijds de evangelische verhalen, anderzijds het marxisme. Beide houden een kritiek in op de huidige kapitalistische samenleving en leven van het visioen op een samenleving waarin ieder aan zijn of haar trekken komt. Analyse van de maatschappij en het levendig houden van inspiratie en motivatie gaan voor CvS hand in hand. www.cvhs.be Werkplaats voor Theologie en Maatschappij (WTM) informeert, sensibiliseert en activeert omtrent levensbeschouwing als een instrument dat kan bijdragen tot een meer rechtvaardige, participatieve, democratische, i

Huizen van Vrede Aalst probeert al enkele jaren mensen van verschillende levensbeschouwingen bijeen te brengen en verder te leren kijken dan "de hoofddoek" of "de minirok". We betreuren het dan ook dat sp.a Aalst net het tegenovergestelde doet, en vrouwen die een hoofddoek willen dra...

Gevangenen mogen ook denken: ex-gedetineerde aan het woord

. Een jaar geleden gingen we  Arthur opzoeken. Dat was niet lang nadat Michèle Martin een vorige aanvraag tot vervroegde vrijlating had ingediend en in een Frans klooster onderdak zou krijgen. Arthur is een fictieve naam. [KENTERINGen]:  Wat is een 'levensdelict'?  Arthur: "Dat is ...

Wat doe ik in godsnaam in die gevangenis

Sinds januari 2005 ben ik voor één dag in de week aangesteld als protestantse aalmoezenier in de gevangenissen van Ieper en Brugge. Op de andere dagen ben ik predikant van de protestantse kerk van Ieper, hoewel het gevangeniswerk mij zeker meer dan een dag bezighoudt. Aalmoezenier ...

Gevangenen zijn niet veroordeeld om schuldig te blijven

“De ex-gevangene is slechts vrij om schuldig te zijn, niet om zich te veranderen. Als hij een fatsoenlijk mens moest worden, dan kunnen de anderen niet langer verontwaardigd blijven, dan moeten zij immers hun mikpunt missen…”(Jean-Paul Sartre in 1962). De gelaagdheid van de schuldpr...

Reeds in de jaren negentig leidde dit tot een aantal maatregelen, o.a. het geleidelijk optrekken van de pensioenleeftijd voor vrouwen tot 65. Met de oprichting van de Studiecommissie voor de Vergrijzing in 2001 en de aanzwellende pensionering van de babyboomgeneratie (1946-1964) vana...

De onstuitbare terugkeer van ‘oog om oog, tand om tand’?

Toen enkele maanden geleden bekend werd dat Michèle Martin, partner en medeplichtige van Marc Dutroux, na vijftien jaar cel voorwaardelijk zou vrijgelaten worden, ontketende dit, zonder verrassing, een storm in de media. “Onbegrip, verbijstering en woede” waren de titels. De woede k...

Velen zien in dit 'scheppingsverhaal' een grond om religie en christendom af te wijzen, omdat het in strijd zou zijn met de wetenschappelijke bevindingen van de evolutieleer. Het verhaal, de Bijbel en de religie worden dan verworpen als 'onwaar', maar ook als 'schadelijk'. Lezen we ...

Einde 2004 stonden Venezuela en Cuba aan de wieg van de 'Bolivariaanse Alliantie van ons Amerika' (ALBA). Vandaag bestaat die Alliantie uit Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua en de kleine Caribische eilandstaten Antigua en Barbuda, Dominica en Saint Vincent en de Grenadines...

“Wij houden ervan mossel noch vis te zijn”

Ik moest toch even slikken toen ik dit citaat als hoofdtitel zag boven een interview met Inge Vervotte en Rik Torfs over het ‘ideologisch vernieuwingsrapport’ van de CD&V (DeStandaard, 30 april 2011). Het rapport zelf vind je op www.cdenv.be/Ampersand-Christendemocratie. Ideologi...

Open brief aan Bart Sturtewagen

Geachte heer Sturtewagen, Ik zou graag reageren op uw editoriaal van woensdag 9 maart. U bespreekt daarin het ontslag van een moslima in de Genkse Hema. U toont begrip voor Hema en legt de verantwoordelijkheid bij onze samenleving. Daarin heeft u deels gelijk. Het is een maatschapp...

Load More