Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Jvranckx

Schrijft over:
Geneeskunde en gezondheid, menselijke ecologie, religie en postmoderne spiritualiteit, mens- en wereldbeelden.

Bio

Oud-journalist Gazet van Antwerpen (1971-2008) en auteur, onder meer van 'Geloof als geneesmiddel. De vergeten factor X?'

In de week van 18 juli is Lourdes gedeeltelijk ingepalmd door Vlamingen, vanwege de jaarlijkse bedevaart van de bisdommen Brugge, Gent, Antwerpen en Hasselt, en van de beweging Samana (het vroegere Ziekenzorg). In totaal zo’n 3.500 deelnemers waarvan een kwart zorgbehoevenden, zoals een grote gro...

Schadelijke nevenwerkingen van de preventieve gezondheidszorg

Maar zo werkt het blijkbaar niet. De jongste weken werd vanuit diverse hoeken alarm geslagen over voeding en gezondheid, vooral omdat overgewicht epidemische vormen lijkt aan te nemen, ook bij kinderen. Te weinig lichaamsbeweging moet als gezondheidsrisico niet onderdoen voor roken want kan leide...

Kan het placebo-effect onze gezondheidszorg redden?

De medische overconsumptie en het toenemend aantal langdurig zieken stellen de financiering van onze gezondheidszorg onder onhoudbare druk. Er is er nood aan een fundamentele en meer duurzame bijsturing, meer gericht op preventie en geestelijke gezondheid dan op de lobby's die enkel oog hebben v...

Steven Laureys waagt zich op glad ijs

De befaamde neuroloog Steven Laureys van de Coma Science Group (Universiteit Luik) staat bekend als een topdokter met een stevige wetenschappelijke reputatie. Toch waagt hij zich op glad ijs omdat hij onderzoek voert over bijna-doodervaringen (BDE's), voor de gevestigde wetenschap een non-issue. ...

Religie niet het probleem maar de oplossing?

Alle mogelijke oorzaken van jihadisme, vooral de structurele, hebben we de voorbije weken de revue zien passeren. Eén factor is onderbelicht gebleven, die van identiteit en zingeving in onze maatschappij. Feit is dat alles wat naar religieuze motivatie zweemt, met toenemend wantrouwen wordt bekek...

Zika-pandemie: niet de mug maar het vergif

In Brazilië is een gigantisch offensief tegen de Aedes aegypti-mug van start gegaan. Tienduizenden militairen zijn gemobiliseerd om huis per huis te 'desinfecteren' en zo het Zika-virus dat verantwoordelijk wordt geacht voor de vermeende epidemie van microcefalie bij baby's, uit te roeien. Maar...

Psychiater Damiaan Denys en zijn relativerende angst-filosofie

Jos Vranckx  "We leven in een angstcultuur. We zijn vooral doodsbang voor terroristische aanslagen, terwijl de kans om eraan te overlijden een miljoen keer kleiner is dan bij een auto-ongeluk. Het is een verbeeldingskwestie.” Dat provocerende standpunt vertolkte filosoof/psychiater Damiaan Den...

P.sdendnote { margin-left: 0.5cm; text-indent: -0.5cm; margin-bottom: 0cm; font-size: 10pt; }P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }A.sdendnoteanc { font-size: 57%; } Deze week loopt in de apotheken de derde editie van de Week van de Migraine. Bedoeling is het taboe rond d...

De periode tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren, volgende zondag, is de hoogtijd van de communie- en vormselvieringen, respectievelijk voor zes- en twaalfjarigen. In mijn eigen parochie is er in beide groepen een daling met bijna een kwart, ondanks de progressieve en joviale...

Hoe kan het dat iemand die in zijn omgeving bekend stond als een onberispelijke, rustige en zelfs 'lieve' jongeman, afkomstig uit een voorbeeldig gezin, tot zo'n gruweldaden in staat was? Allerlei mogelijke denkpistes hebben de jongste dagen de ronde gedaan. Maar dat zijn intensief ...

Load More