Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

een trio werkt

Wordt lid van de facebook groep EEN TRIO WERKT via taijco.live !!!!!!

jongeren en werk

Voor wie nu afstudeert zijn de vooruitzichten eerder somber. Wat brengt de toekomst voor jongeren die nu aan het begin staan van hun carrière? Zijn ze veroordeeld tot interim jobs en contracten van tijdelijke duur? We belichten 7 stellingen en gaan na of ze stroken met de realiteit.1...