Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Duitsland heeft de voorbije decennia radicaal de keuze gemaakt voor een energierevolutie. En met succes. De groene economie in Duitsland boomt en zorgt voor nieuwe welvaart en jobs. Terwijl dit model wereldwijd navolging krijgt, blijft het wachten tot ook in eigen land de bakens echt...

Het hoogst haalbare op wereldschaal lijken vrijwillige engagementen, die nauwelijks kunnen gecontroleerd worden en die sinds het Kopenhagen Akkoord ook weinig soelaas geboden hebben. Geld voor klimaatfondsen, technologieoverdracht of herbebossing wordt wel toegezegd, maar komt er in ...

Er is niet zoiets als één enkele ecologische economie die de waarheid in pacht heeft. We hebben overigens geen nood aan een ‘Ecologisch Manifest’. Er zijn verschillende wegen om de berg te beklimmen: men kan de lange weg nemen en met kronkelwegen geleidelijk naar de top klimmen, of s...