Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Het blijft roeren in Sint-Niklaas

Het debat over de privatisering van de vuilkar is zeker nog niet gaan liggen. Het stadsbestuur hoopt dat de bladzijde van de volksraadpleging nu is omgeslagen en het sociale klimaat opnieuw rustig wordt. Het is te begrijpen dat het bestuur nu hoopt in alle rust te kunnen verder werk...

De meerderheidspartijen, NVA en het kartel Sp.a-Groen hadden opgeroepen om niet te gaan stemmen. Ze hoopten dat er geen 10% van de kiesgerechtigden zou komen opdagen en het referendum ongeldig te verklaren. Alle truken werden bovengehaald om zo weinig mogelijk mensen naar de stembus ...

Naar aanleiding van het referendum dat op zondag 1 september in Sint-Niklaas wordt georganiseerd over de voorgenomen privatisering van de stedelijke reinigingsdienst werd op woensdag 28 augustus een debat gehouden door het Masereelhuis. Bezuinigingen en privatisering Nog tijdens de...