Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De afgelopen week heeft Maarten Boudry, in verschillende bijdragen voor De Morgen, op zeer kundige wijze zich weten te wurmen in een discussie over de morele verschillen tussen het gedrag van Holocaust-beulen en wat IS (DAESH) momenteel uitvreet in Syrië en Irak. Hij laat voldoende ruimte open vo...

Stem Keynes en Kalecki!

Hoewel economische materies zoals lonen, werkloosheidsuitkeringen en pensioenen de inzet van de verkiezingen vormen, bleven bij de meeste partijen expliciete en coherente interpretaties over de ...

John Maynard Keynes en de desintegratie van het mainstream economisch denken

De veelzijdigheid van Keynes John Maynard Keynes heeft samen met Karl Marx en Adam Smith waarschijnlijk de grootste naambekendheid als econoom. Maar niet omdat iedereen zijn meesterwerk The General Theory of Employment, Interest and Money (1936) op de boekenplank heeft staan. Eerd...

Arbeidsflexibiliteit nu en vroeger

Arbeidsflexibiliteit nu en vroeger De laatste vijf jaar moet de samenleving een bombardement aan voorstellen betreffende arbeidsflexibiliteit ondergaan. Onze loonkosten zijn te hoog. We verliezen gestaag een relatief aandeel in de exportmarkten. Bedrijven weigeren te investeren in o...

De superwinsten en markprijzen in de visdistributie

Het is gemeengoed om te veronderstellen dat een slinkend aanbod en een constante vraag resulteert in een algemene prijsstijging van visconsumptie. Hoewel het verhaal aan de aanbodszijde klopt door het effect van algemene overbevissing, blijkt de prijszetting niet bepaald te worden do...

Camus: over de moderniteit die nooit voorbijgaat. Het absurde, de opstand en de 'expérience-limite' Uitgeverij Pelckmans besloot een essaybundel van Weyembergs bijdragen over Camus uit te geven met de titel “Camus. De filosoof en de romancier”. Weyembergs staat reeds jaar en dag bek...

China en buitenlandse investeringen

China en buitenlandse investeringen Sinds de jaren 1970 zijn de onderontwikkelde landen steeds meer afhankelijk geworden van buitenlandse investeringen. De jaren 1970 betekende het afscheid van het Keynesiaanse groeimodel op mondiaal vlak. Tot de jaren 1970 kon dit model zeer goede ...

Bart De Wever en dubbeldenk

Knack-journalist Stijn Tormans poogde tevergeefs een interview af te nemen van Bart De Wever (Knack 25/09). Het is een jammerlijke zaak dat het niet plaatsvond, vermits de inhoud van de vragen concreet, relevant en kritisch zijn. Bart De Wever vond dat Tormans onvoldoende inspanning ...

De armoede van de electorale verslaggeving: Peter Mertens en De Morgen

In de weekendeditie van De Morgen (15/09) valt een interview met Peter Mertens (PVDA) te lezen. In de electorale strijd tussen N-VA en de klassieke partijen kan hij af en toe een fris geluid laten horen over wat werkelijk van tel is: het ontwerpen van een nieuw macro-economisch model...

De terugkeer van ’t paterke: nonnen en hoeren

David Dessin, UA-filosoof en N-VA’er, schreef in een opiniebijdrage voor De Morgen (DM 02/05/2012) dat de huidige mediahetze omtrent de seksuele machtspelletjes van Pol Van Den Driessche en Jos Ghysen kan worden teruggeleid naar een plotse puriteinse mea culpa van de mei 68’ers. Deze...

Load More