Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

In het regeerakkoord wordt lippendienst bewezen aan de strijd tegen discriminatie. Tegelijk trekt Vlaanderen zich terug uit het centrum dat bevoegd is voor discriminatie, met name Unia. Om de kritiek weg te wuiven dat er niets meer zou worden gedaan tegen discriminatie, wordt een Vlaams gelijkeka...

Horeca Vlaanderen vergist zich op twee punten. Ten eerste stelt Horeca Vlaanderen dat deze contracten ‘archaïsch’ zijn, omdat ze van een eeuw geleden dateren. Ze vraagt van de overheid het herstel van de vrije markt, wat op zich al tegenstrijdig is. Er bestaat echter overvloedige lit...

Eergisteren kondigde staatssecretaris voor Mobiliteit Wathelet (cdH) aan dat hij namens de regering en samen met Brussels Airport maatregelen zou nemen tegen de stakers bij Swissport. Het materiaal om bagage af te handelen, zoals laadkarretjes, zou worden in beslag genomen, conform d...

De toe­le­ve­ring kwam tot ont­wik­ke­ling vanaf de jaren tachtig. Dat spoort met hoe on­der­ne­min­gen zijn ver­an­derd. De geïnte­greer­de on­der­ne­ming ver­dween lang­zaam op de ach­ter­grond en de net­werk­on­der­ne­ming kende een stei­le op­gang. De net­werk­on­der­ne­ming pro­...

Stakingsrecht versus eenzijdig verzoekschrift en dwangsommen

Ook deze week was het weer prijs. De directie van Ford diende een eenzijdig verzoekschrift in om een staking te breken. In hoeverre is dit wettelijk? Bij stakingen gaat het om collectieve belangen, niet om een geschil over burgerlijke rechten. Rechtbanken zijn in ons juridisch syste...

Invoering BTW-plicht voor advocaten is een slecht idee…

Invoering BTW plicht voor advocaten? Gevaarlijk, want de drempel tot justitie zal nog maar eens verhoogd worden. Bij de zoektocht naar besparingen speelt de regering dezer dagen met de idee om een BTW-plicht in te voeren voor advocaten. Deze maatregel staat op de agenda van het rege...

“Bezette stad”

Gisteren organiseerden het ABVV en ACLVB vreedzame en aangekondigde acties om te protesteren tegen het ontwerp van interprofessioneel akkoord.Uit een bepaalde politieke hoek kwamen reacties, niet zozeer op de inhoud van het protest dan wel op de actie(vorm). De Wever spreekt over An...