Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Voor verschillende bestanddelen van het kernafval gaat het om een halfwaarde-tijd van 500 jaar en meer en is deze bewerking zinloos. Er bestaat wereldwijd, geen oplossing voor het kernafval en de productie ervan moet dan ook zo vlug mogelijk gestopt worden. Daarvoor moeten de zeven Belgische reac...

Hollandse Scheurtjes.

De reactorvaten van Doel 3 en 4 en deze van Tihange, werden gebouwd door de Rotterdamse Droogdokmaatschappij (RDM), zoals ook o.a. deze van Grevelingen in Frankrijk, vlak bij De Panne. Voor België kreeg RDM deze opdracht van Fabricom.  Van deze reactorvaten — RDM heeft er een zeer groot aantal v...

Thorium?

De Belgische kernreactoren te Doel en Tihange zijn van het type PWR (Pressurised Water-coolede Reactor), gekoeld door water onder hoge druk. Deze reactoren werden gedurende de tweede wereldoorlog ontwikkeld in de V.S. Het doel was niet om energie voort te brengen, maar middels de kernreactie met ...

Gevaarlijke Gok

Alhoewel in mijn huis er niets is dat tot brand aanleiding zou kunnen geven, heb ikeen brandverzekering. Dit omdat, als er toch brand zou ontstaan, de financiële gevol-gen te groot zouden zijn. Daarenboven is mijn elektrische installatie beveiligd door zekeringen en een lek-stroomschakelaar. Ind...

Gevaalijke Noodstop.

Over de tijdspanne van twee jaar deed er zich tweemaal een noodstop voor in de kerncentrales. Op 5 augustus 2014 bij Doel 4 ten gevolge van een sabotage (De Standaard 6/8/2014) en op 13 augustus 2015 bij Tihange 3 tijdens een onderhoudsinterventie (Het Nieuwsblad 14/8/2015). Wat de oorzaak was va...

Stroom afschakelen?

Als een misdaad wordt onderzocht is een belangrijke vraag:"Wie had er belang bij?". De manier waarop Doel 4 werd stilgelegd vereist een zeer grondige kennis van hoe een eenheid werkt. Met een minieme ingreep werd, ondanks de technische beveiligingen, de groep beschadigd. De lagers...

Tihange 1.

In oktober 1979 wordt door de Franse vakbond CFDT openbaar gemaakt dat er scheurtjes zijn in de reactorkuip van Gravelines. Om veiligheidsredenen verzetten zij zich tegen het laden van de reactor met nucleaire brandstof [1]. De kerncentrale van Gravelines, aan de kust bij Duinkerke, ...

Bankroet Kolenkermis

 Andermaal (Gent, 22 okt 11) organiseert Netwerk Vlaanderen samen met andere organisaties een actie tegen kolencentrales. Het zijn niet mijn tegenstrevers maar het is wel een verkeerde planning en daarom nadelig. Mijn argumentatie gaat in essentie over de Belgische toestand met in h...

Na het verdriet om de moorden te Oslo

Misschien is het, na het verdriet en de racistische moorden thans te Oslo en voordien te Antwerpen, inderdaad tijd om eens na te denken. Maar dan ten gronde. Het is nodig, ieder ten minste voor zichzelf, tot een analyse te komen die toelaat een samenhangende verklaring te geven voor...

Geen kolencentrales betekent kernenergie

Netwerk Vlaanderen en Greenpeace voeren actie tegen kolencentrales. Deze stellingname is thans niet verantwoord als men tenminste de energievoorziening in haar geheel beschouwt. Verzet nu, in België, tegen het gebruik van thermische centrales op steenkool, betekent kiezen voor kernen...