Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vakbondsmanifestatie op 21 febr. Om het tij te doen keren zal er méér nodig zijn ….

‘De werknemers blijven niet het gelag betalen!’ kopt de ‘De Nieuwe Werker’ (ABVV- ledentijdschrift) in de oproep voor de manifestatie van 21 februari.  Aanleiding tot ongenoegen en verontwaardiging is er voldoende. De aangekondigde loonstop, aanpassingen aan het indexmechanisme, inpe...

Wanneer duizenden mensen hun job verliezen is een andere aanpak noodzakelijk.

Ford Genk, Philips, Dow Chemical, …. Terwijl dagelijks mensen hun werk en hun inkomsten verliezen en in armoede dreigen terecht te komen worden vele analyses gemaakt over de oorzaak en mogelijke oplossingen. Op hetzelfde ogenblik bespreekt de regering hoe men verder wil besparen en b...

Waarom een vakbondsafgevaardigde ook nu nog nodig is…

Aan de vooravond van 1 mei, de socialistische feestdag van de arbeiders, en een week  voor de start van de sociale verkiezingen zullen sommigen zich de vraag stellen waarvoor dit alles in deze 21ste eeuw nog nodig is. Is de sociale strijd al niet lang gestreden? Hebben we hier in Bel...

Zal wereldwijde economische groei leiden tot meer welvaart of meer ellende?

De Global Issues Group, een informele groep van 11 toplui van internationale organisaties, houden in een oproep aan het Wereld Economisch Forum een pleidooi voor maatregelen die de economische groei stimuleren. (zie De Standaard 22/01/12) Binnen de kapitalistische logica kan enkel w...

Bijwonen gemeenteraad: Mijn democratisch recht als inwoner van Antwerpen

Aan burgemeester Patrick Janssens, Gisteren wenste ik van mijn democratisch recht als inwoner van Antwerpen gebruik te maken door de openbare zitting van de gemeenteraad bij te wonen. Voor wie een Antwerpse gemeenteraad nooit eerder heeft meegemaakt, zoals ik, was het toch een vree...