Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De overreactie vanuit sommige hoeken op de aangekondigde hervormingen van minister Pascal Smet (sp.a) in het secundair onderwijs getuigen van weinig kwaliteit in het debat. Wie fulmineert tegen de afschaffing van B-attesten in de brede eerste graad begrijpt klaarblijkelijk niet waaro...

In elk geval zijn nieuwe labels meer dan zomaar een nieuwe verpakking: ze weerspiegelen nieuwe visies. Hier gaat het om de gedachte dat mensen nu eenmaal van in de wieg verschillen, en dat het utopisch – soms zelfs verkeerd - is om die verschillen uit te willen vegen. Allochtonen zi...

In 2000 engageerden de Europese staatshoofden zich te Lissabon om tegen 2010 ‘een beslissende stap naar uitroeiing van de armoede’ gezet te hebben. Datzelfde jaar expliciteerde het Verdrag van Nice de doelstellingen van een gemeenschappelijke strategie voor sociale inclusie. Om de gr...