Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

LEER
Hannelore De Schuyteneer

Schrijft over:
De artikelen die ik schrijf zijn reacties op gebeurtenissen binnen de maatschappij. Vaak ook politiek gerelateerd. Er zijn vier grote onderwerpen waar ik mij op toespits: - De multiculturele samenleving breidt zich uit - Het financieel tijdperk heeft zijn tijd gehad. - Mens, technologie en wetenschap werken samen. - De nood aan een nieuwe basis van waarden en normen. => Op weg naar een rechtvaardige, multiculturele en technologische samenleving. #LEER Alle rechten op het concept "LEER - een Leven vol Empathie, Eerlijkheid en Respect" zijn voorbehouden aan de eigenaar van dit profiel, namelijk Hannelore De Schuyteneer. Blog: http://leer5.blogspot.com/

Bio

Ik ben ik, met mijn eigen talenten, beperkingen en mogelijkheden.

Werkgebied

Ik ben orthopedagoog en werk halftijds als kinderbegeleidster in de opvang. Daarnaast probeer ik op mijn eigen manier een steentje bij te dragen aan de maatschappij; onafhankelijk van een financiële meerwaarde.

Paasverhaal – Samenleven met de natuur.

Een nieuw begin? Aarde schreeuwt en spuwt vuur de wereld in. Lange droogtes zorgen voor bosbranden en vernielen grote delen aan belangrijke bosresources. Aarde weent, het ijs smelt, de zeespiegel stijgt. Water bereikt het binnenland, overstromingen teisteren de gehele wereld, ook in Europa. Ve...

ING, u slaat de nagel op de kop!

Ja hoor. Plots gebeurde het. De vierde industriële revolutie zorgt voor drastische gevolgen op de arbeidsmarkt. Een financieel groeiend bedrijf, de ING, schuift talloze goede werkkrachten aan de kant. Een vriendelijk gezicht dat jou kan helpen bij het beantwoorden van financiële vragen en het ver...

Racisme: een term die langs twee kanten snijdt.

Als reactie op de racistische uitlatingen op het nieuws van de jonge Genkenaar die in Marokko overleed na een ongeval met zijn quad. Facebook als uitlaatklep We hebben allemaal wel eens nood aan een praatje, de nood om gehoord te worden. De wil om te kunnen vertellen wat we mee hebben gemaakt o...

Facebook als weerspiegeling van een wantrouwige maatschappij

Een simpele facebook-post met daarin de melding dat de Vlaamse vlag aan mijn voorgevel hangt, op de Vlaamse feestdag, zorgde voor grote spanningen. De ene Facebook-vriend juichte het toe, terwijl de andere totaal niet verstond hoe ik nu zo dom kon zijn om een vlag omhoog te hangen die voor de Vla...

Open het debat over (financiële) ongelijkheid

Ongelijkheid zal er altijd zijn. Dat is zo, mevrouw Rutten. Daarin ga ik volledig met u akkoord. We moeten ook de eigen ‘ik’ van iedere persoon ondersteunen en stimuleren tot het verder ontwikkelen van hun eigen kwaliteiten en persoonlijkheid. Iedereen is anders, met zijn of haar eigen talenten, ...