Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Populisme, de logica van nationalisme

‘Populism serves many masters and mistresses’ (Taggart, 2000)Hoe en in welke mate wordt een actueel populistisch discours uitgedragen door een Vlaams-nationalistische partij, i.c. de N-VA? Deze vraag was het uitgangspunt van een masterproef Politieke Wetenschappen die in mei 2011 wer...