Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Populisme, de logica van nationalisme

‘Populism serves many masters and mistresses’ (Taggart, 2000)Hoe en in welke mate wordt een actueel populistisch discours uitgedragen door een Vlaams-nationalistische partij, i.c. de N-VA? Deze vraag was het uitgangspunt van een masterproef Politieke Wetenschappen die in mei 2011 wer...