Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Stakingsdag 4 maart

Ook na de aanpassing door de Regering blijft voor ABVV metaal het ontwerp van interprofessioneel akkoord onvoldoende en ongeloofwaardig! De inspanning voor de laagste lonen (+10euro/maand) wordt door de gemeenschap betaald terwijl werkgevers fiscale geschenken blijven krijgen (notio...

ABVV-metaal Brugge en Oostende verwerpen voorstel IPA

Maandag werden in de regio's Oostende en Brugge informatievergaderingen gehouden rond het ontwerpakkoord voor een nieuw IPA. De lang verwachte invulling van het statuut arbeiders - bedienden bleek de grote struikelblok. Op recente congressen hadden we reeds de weg naar een eenheidss...