Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een faire deal: interpersoonlijke solidariteit voor federale democratie

Waarom nog een staatshervorming? Alle politieke partijen zeggen het, er moet opnieuw een grote staatshervorming komen. De Vlamingen bedoelen hiermee dat er belangrijke bevoegdheden moeten worden overgeheveld naar de deelstaten.  Waarom is dit laatste zo vanzelfsprekend? Omdat de fe...

Ik denk aan de professoren die hoorcolleges doceren aan grote groepen, aan de mensen die werkcolleges geven en studenten begeleiden, en aan de pioniers die nieuwe onderwijsvormen en toepassingen van de ICT (informatie- en communicatietechnologie) uittesten en in praktijk brengen. So...

Biedt de Belgische federatie ons nog een project voor de toekomst?

Alle partijen zeggen: er moet een grote staatshervorming komen. De Vlamingen bedoelen hiermee: er moeten belangrijke bevoegdheden worden overgeheveld naar de deelstaten. Waarom is dit laatste zo vanzelfsprekend? Omdat de federale staat in geldnood zit? Omdat hij niet goed (meer) f...

Mark Eyskens en de vragen waarop nooit een antwoord komt

Mark Eyskens’ woorden waren nog niet koud of er stond al een massa mensen klaar om deze oude krokodil af te schieten. Maar niemand gaf een antwoord op zijn vraag: hoe kan een partij die het verdwijnen van de Belgische staat als doelstelling heeft tegelijk constructief meewerken aan e...