Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

kwestie van samen
Geertvanhout

Schrijft over:
Democratie, onderwijs, samenleving

Bio

Jonge veertiger, ingeweken Gentenaar, leraar in een secundaire freinetschool, bewonderaar van de Zwitserse halfdirecte consensusdemocratie, ijveraar voor (de nochtans grondwettelijk vastgelegde) vrijheid van onderwijs, dromend van een nieuw geldwezen en een samenleving met gegarandeerd basisinkomen voor elke mens. Want alle leven is werken.

Werkgebied

Onderwijs

Staken voor meer democratie

Na lang twijfelen heb ik beslist om op 15 december te staken. Het is een vervolg op mijn protestactie[1] bij de verkiezingen van 25 mei 2014. Ik staak allereerst uit protest tegen de falende democratie. Tegen de wil van de meerderheid van de bevolking worden de grote verworvenheden ...

Waarom ik zondag niet aan de kiesplicht voldeed

Aan de voorzitter van stembureau nr. 250, Heiveldstraat 117 te 9040 Sint-Amandsberg                                                  Gent, 25 mei 2014 Geachte voorzitter Door het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Gent werd ik opgevorderd om me vandaag, 25 mei 2014...