Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Filip De Bodt

Schrijft over:
lokale politiek, klimaat, ecologie & economie, milieu, extreem-rechts.

Bio

Dweis mor Welgezinjd! geboren in 1962. Beetje (niet teveel) naar school geweest. coördinator bij vzw 't Uilekot van 1982 tot 2013. medewerker van vzw Climaxi vanaf 2011. gemeenteraadslid in Herzele voor LEEF! sinds 1994. regisseur van docu's Climaxi en Fish and Run

Werkgebied

lokale politiek, klimaat, ecologie & economie, milieu, extreem-rechts.

  Beste Petra, Barbara en Frank, Beste mensen van Groen en Vooruit, Via pers en sociale media namen wij kennis van het voorstel van Groen-woordvoerders Barbara Creemers en Petra De Sutter om de btw op groenten en fruit naar nul te brengen. De boerenorganisatie Boerenforum en sociale klima...

Zandontginning: de zee leeghalen voor een klein prijsje

  Jaarlijks ‘wint’ de mensheid zo’n 50 miljard ton zand. Daarmee is het het meest ontgonnen vaste materiaal op de planeet. En onder meer door de stijgende wereldbevolking neemt die hoeveelheid steeds maar toe. Mocht ik u horen denken: dat klinkt niet duurzaam, zo zal dat waarschijnlijk ni...

Energie is simpelweg tot nu toe een brutaal vrije markt product, niet meer of niet minder. Er wordt aangekocht en gespeculeerd op energiebeurzen volgens het principe: hoe meer je koopt hoe goedkoper de rekening. Via een tabel https://www.vreg.be/nl/evolutie-energieprijzen-en-distributienettarieve...

  Het park is een initiatief van de familie Fort, uitbaters van een vroegere zavelput en stortplaats in het dorp. Na hevige protesten dienden zij de uitbaring daarvan te stoppen in 2006. Een sanering kwam er evenwel niet, ondanks de aanwezigheid van giftige zware metalen. Door de uitba...

  Op Europees niveau wordt al sinds 2018 onderhandeld over een nieuw landbouwbeleid (GLB). Op 13 en 14 december komen de ministers van Landbouw samen om de laatste knopen door te hakken en de stand van zaken van de nationale plannen te bekijken. Europees Beleid Het Europees landbouw...

Eerst en vooral moet opgemerkt worden dat het plan enkel gaat over de sectoren die niet betrokken zijn in het Emissie Handels Systeem (ETS). Dit systeem geldt voor grote industriële sectoren en plakt een prijs (momenteel ongeveer 30 € per uitgestoten ton CO2) op vervuiling. De industrie koopt rec...

Dat we het slecht doen is een feit. Een citaat uit De Morgen van 7/12/20 vat de situatie goed samen: “België is opnieuw gedaald in de jaarlijkse rangschikking van een zestigtal landen op het vlak van de strijd tegen de klimaatverandering, opgesteld door milieu-ngo’s. Ons land staat op de 40ste pl...

Europees reglement legaliseert industriële visserij in kustwateren

  Bij de flyshoot-methode vist men met behulp van zgn. zegentouwen, lijnen achteraan het schip waaraan het sleepnet bevestigd wordt. Het eerste zegentouw wordt uitgegooid met een boei. Daarna vaart het vaartuig weg van de boei in een omtrekkende beweging. Wanneer het zegentouw helemaal af...

Ronse: Climaxi vraagt lozingstop en meer openheid in PFAS-dossier

  Tot eergisteren werden de cijfers uit de aandacht gehouden. Climaxi vond het haar plicht om die bekend te maken. Het zag er immers naar uit dat men het probleem toch wel wat eenvoudiger voorstelde dan het is. De combinatie van de PFAS-vervuiling met die van gebromeerde brandvertragers z...

Verontrustende PFOS/PFOA verontreiniging te Ronse: tot 31,6 maal bodemsaneringsnorm

  Het gaat in Ronse om historische vervuiling. Dat kan men merken doordat de bodem van Molenbeek minder vervuild is dan de oevers, waar bij herhaling geruimd slib op gestort is. Volgens het OVAM-rapport van juli dit jaar gaat het om zeer ernstige vervuiling: “Aanvullend werd op 22.06.2021...

Load More