Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Filip De Bodt

Schrijft over:
lokale politiek, klimaat, ecologie & economie, milieu, extreem-rechts.

Bio

Dweis mor Welgezinjd! geboren in 1962. Beetje (niet teveel) naar school geweest. coördinator bij vzw 't Uilekot van 1982 tot 2013. medewerker van vzw Climaxi vanaf 2011. gemeenteraadslid in Herzele voor LEEF! sinds 1994. regisseur van docu's Climaxi en Fish and Run

Werkgebied

lokale politiek, klimaat, ecologie & economie, milieu, extreem-rechts.

Europees reglement legaliseert industriële visserij in kustwateren

  Bij de flyshoot-methode vist men met behulp van zgn. zegentouwen, lijnen achteraan het schip waaraan het sleepnet bevestigd wordt. Het eerste zegentouw wordt uitgegooid met een boei. Daarna vaart het vaartuig weg van de boei in een omtrekkende beweging. Wanneer het zegentouw helemaal af...

Ronse: Climaxi vraagt lozingstop en meer openheid in PFAS-dossier

  Tot eergisteren werden de cijfers uit de aandacht gehouden. Climaxi vond het haar plicht om die bekend te maken. Het zag er immers naar uit dat men het probleem toch wel wat eenvoudiger voorstelde dan het is. De combinatie van de PFAS-vervuiling met die van gebromeerde brandvertragers z...

Verontrustende PFOS/PFOA verontreiniging te Ronse: tot 31,6 maal bodemsaneringsnorm

  Het gaat in Ronse om historische vervuiling. Dat kan men merken doordat de bodem van Molenbeek minder vervuild is dan de oevers, waar bij herhaling geruimd slib op gestort is. Volgens het OVAM-rapport van juli dit jaar gaat het om zeer ernstige vervuiling: “Aanvullend werd op 22.06.2021...

  Een goed milieubeleid bestaat uit goede wetenschappelijke inzichten, inspraak, een degelijke wetgeving en efficiënte controle. Geen van deze vier kwaliteiten kan Vlaanderen zich aanmeten. Wetenschappelijke inzichten: wetenschappelijke inzichten worden de beslissende overheid aangerei...

  Minister Demir roept lokale besturen op niet langer bouwvergunningen af te leveren in gebieden waarvan duidelijk is dat ze gevoelig zijn voor overstromingen. 'Investeren in zulke gebieden is investeren in je eigen ellende', zegt ze in een interview voor VRT NWS. Zulke gebieden kunnen vo...

  De Gemeente Zwijndrecht vroeg eind juni een verscherping van de milieuvoorwaarden van 3M aan bij de Provincie Antwerpen. In deze bijstelling vraagt de gemeente Zwijndrecht een onmiddellijke verstrenging van PFOS-lozing en een verstrenging van lozingsnormen van andere perfluoriden in het a...

Onbeperkt in de tijd De nieuwe milieuwetgeving kent vergunningen toe van onbepaalde duur die regelmatig geëvalueerd worden. Vroeger was een milieuvergunning beperkt tot een aantal jaar en moest die, na inspraak van het publiek, verlengd worden. Daar is men al vanaf. Climaxi vindt dan ook dat men...

  In 2019 zette 3M in België 320 miljoen euro om. Na kosten en belastingen bleef er 17 miljoen euro winst over, waarvan 13.500.000 naar de Amerikaanse aandeelhouders ging. Er werden sinds begin deze eeuw voor 39 miljoen euro reserves aan kant gezet, die deels kunnen gebruikt worden om te ...

Vervoerplan Zuid-Oost-Vlaanderen: anti-klimaatplan

  Dit weekend raakten de grote lijnen van het vervoersplan Zuid-Oost-Vlaanderen bekend. Verschillende politici noemden het al een drama voor onze regio: 10 % van de bushaltes in Zuid-Oost-Vlaanderen sneuvelen. In Herzele verdwijnen 26 haltes, in Geraardsbergen twaalf...in totaal gaat het ...

N42: De stand der wegen

  Tijdens het weekend van 15 en 16 mei kwam Lydia Peeters (Open-VLD en minister van Mobiliteit) Z.O.-Vlaanderen bezoeken. Op haar tocht nam ze een handvol liberale prominenten mee. De minister kondigde aan dat een aantal tracés van de N60 te Ronse zullen geschrapt worden en dat ze binnen ...

Load More