Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Filip De Bodt

Schrijft over:
lokale politiek, klimaat, ecologie & economie, milieu, extreem-rechts.

Bio

Dweis mor Welgezinjd! geboren in 1962. Beetje (niet teveel) naar school geweest. coördinator bij vzw 't Uilekot van 1982 tot 2013. medewerker van vzw Climaxi vanaf 2011. gemeenteraadslid in Herzele voor LEEF! sinds 1994. regisseur van docu's Climaxi en Fish and Run

Werkgebied

lokale politiek, klimaat, ecologie & economie, milieu, extreem-rechts.

  Het park is een initiatief van de familie Fort, uitbaters van een vroegere zavelput en stortplaats in het dorp. Na hevige protesten dienden zij de uitbaring daarvan te stoppen in 2006. Een sanering kwam er evenwel niet, ondanks de aanwezigheid van giftige zware metalen. Door de uitba...

  Op Europees niveau wordt al sinds 2018 onderhandeld over een nieuw landbouwbeleid (GLB). Op 13 en 14 december komen de ministers van Landbouw samen om de laatste knopen door te hakken en de stand van zaken van de nationale plannen te bekijken. Europees Beleid Het Europees landbouw...

Eerst en vooral moet opgemerkt worden dat het plan enkel gaat over de sectoren die niet betrokken zijn in het Emissie Handels Systeem (ETS). Dit systeem geldt voor grote industriële sectoren en plakt een prijs (momenteel ongeveer 30 € per uitgestoten ton CO2) op vervuiling. De industrie koopt rec...

Dat we het slecht doen is een feit. Een citaat uit De Morgen van 7/12/20 vat de situatie goed samen: “België is opnieuw gedaald in de jaarlijkse rangschikking van een zestigtal landen op het vlak van de strijd tegen de klimaatverandering, opgesteld door milieu-ngo’s. Ons land staat op de 40ste pl...

Europees reglement legaliseert industriële visserij in kustwateren

  Bij de flyshoot-methode vist men met behulp van zgn. zegentouwen, lijnen achteraan het schip waaraan het sleepnet bevestigd wordt. Het eerste zegentouw wordt uitgegooid met een boei. Daarna vaart het vaartuig weg van de boei in een omtrekkende beweging. Wanneer het zegentouw helemaal af...

Ronse: Climaxi vraagt lozingstop en meer openheid in PFAS-dossier

  Tot eergisteren werden de cijfers uit de aandacht gehouden. Climaxi vond het haar plicht om die bekend te maken. Het zag er immers naar uit dat men het probleem toch wel wat eenvoudiger voorstelde dan het is. De combinatie van de PFAS-vervuiling met die van gebromeerde brandvertragers z...

Verontrustende PFOS/PFOA verontreiniging te Ronse: tot 31,6 maal bodemsaneringsnorm

  Het gaat in Ronse om historische vervuiling. Dat kan men merken doordat de bodem van Molenbeek minder vervuild is dan de oevers, waar bij herhaling geruimd slib op gestort is. Volgens het OVAM-rapport van juli dit jaar gaat het om zeer ernstige vervuiling: “Aanvullend werd op 22.06.2021...

  Een goed milieubeleid bestaat uit goede wetenschappelijke inzichten, inspraak, een degelijke wetgeving en efficiënte controle. Geen van deze vier kwaliteiten kan Vlaanderen zich aanmeten. Wetenschappelijke inzichten: wetenschappelijke inzichten worden de beslissende overheid aangerei...

  Minister Demir roept lokale besturen op niet langer bouwvergunningen af te leveren in gebieden waarvan duidelijk is dat ze gevoelig zijn voor overstromingen. 'Investeren in zulke gebieden is investeren in je eigen ellende', zegt ze in een interview voor VRT NWS. Zulke gebieden kunnen vo...

  De Gemeente Zwijndrecht vroeg eind juni een verscherping van de milieuvoorwaarden van 3M aan bij de Provincie Antwerpen. In deze bijstelling vraagt de gemeente Zwijndrecht een onmiddellijke verstrenging van PFOS-lozing en een verstrenging van lozingsnormen van andere perfluoriden in het a...

Load More