Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Politicoloog Steven Van Hecke belichtte deze thema’s vanuit een Europees perspectief, arabiste An Van Raemdonck focuste op de Egyptische casus, politicus Veli Yüksel besprak de situatie in Turkije en theoloog Khalid Ben Haddou benaderde deze vragen vanuit de islamitische theologie. ...

In het hoofddoekendebat beroepen zowel voor- als tegenstanders zich veelvuldig op de godsdienstvrijheid. Maar wat houdt dit concept nu precies in en wat is de praktische invulling hiervan in de Belgische context? Filosoof Patrick Loobuyck neemt de aanwezigen mee doorheen de geschied...

Jonge moslims hebben het vaak moeilijk om een eigen plek te vinden in de Vlaamse samenleving. Belangrijke elementen voor het vinden van een eigen plaats zijn enerzijds participatie en anderzijds het delen van waarden en normen. Deze concepten hangen ook grotendeels samen: wie partici...

Bij de tweede editie van Dar Es Salaam in Kortrijk was het, na een eerste theoretische en juridische gespreksavond over godsdienstvrijheid en de scheiding van kerk en staat, tijd voor de praktijk. Daarom organiseerde VormingPlus, in samenwerking met vzw Motief, ABVV, ACW, Leiaarde Ko...