Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het produceren van biobrandstof met biomassa waarvoor deze bomen van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) zouden dienen is een aberratie. De Bioveiligheidsraad heeft inefficiënt gewerkt en mist onafhankelijkheid. Verder vormen GGO’s een risico voor mens en milieu. FLM vraagt de ministe...

Biobrandstoffen worden geteeld in gigantische monocultuurplantages. Deze zijn mee verantwoordelijk voor ontbossing, landroof en waterconflicten. Ook leiden ze tot concurrentie tussen energieproductie en voedselproductie [1]. Daarnaast vormen industriële plantages een aanslag op de biodiversiteit....

De heer Peeters ging hiermee niet alleen op de stoel van de rechter zitten, maar ontdeed de actie ook meteen van zijn politieke en maatschappelijke betekenis. De roep van meer dan 450 mensen voor een andere visie op landbouw en voedsel werd voor het gemak door Peeters geparkeerd o...

Uiteraard is dit ‘positieve’ advies geen groen licht, maar een oranje licht, en kunnen de bevoegde ministers hun verantwoordelijkheid nog opnemen en de veldproef alsnog verbieden. Als ze de vergunning afleveren, zouden ze dit doen op basis van een wettelijk verplicht ongeldig advies....

Brief aan de docenten en onderzoekers van de Hogeschool Gent

Beste docenten & onderzoekers van de Hogeschool Gent, Wij danken u zeer voor uw oprechte steun aan onze “aardappel-plant-dag” van zondag 29 mei. Alsook voor het motiveren van uw studenten om deel te nemen aan deze actie… Wij weten dat jullie dagelijks uw studenten wijzen op de ...

Infomeeting en actietraining voor “Field Liberation” in Wetteren

Waar? Contacteer ons! (field.liberation@gmail.com)Wanneer? zaterdag 21 mei vanaf 14u in Gent (of zondag 15 mei vanaf 13u in Brussel) Op zondag 29 mei zal een groep boeren, milieu-activisten en bezorgde burgers een proefveld in Wetteren ontdoen van genetisch gemanipuleerde aardappele...