Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

English as language for everyone?!

Today English is one of the most important languages in the world. There are expectations that everyone in the world can speak this language on academic or non-academic level. For example there are a lot of research papers written in English and documentaries and films are subtitled in English. T...

Engels als taal van iedereen?!

Vandaag de dag lijkt Engels één van de meest belangrijke talen in de wereld te zijn. Daarnaast is er de verwachting dat vrijwel iedereen de Engelse taal beheerst zowel op academisch als niet-academisch vlak. Er zijn bijvoorbeeld vele onderzoeken die in het Engels geschreven worden en denk maar aa...