Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

In plaats van voluit in te zetten op initiatieven van zuidelijke partnerlanden, wil een deel van de rechterflank van de Europese politiek ontwikkelingssamenwerking inschakelen in het migratiebeleid. Anderen dan weer willen dat het dalende budget aangepakt wordt door privé-kapitaal een centrale pl...

We moeten meer werk maken van integratie; het moet wel het meest gekopieerde besluit zijn dat gemaakt wordt bij analyses over migratie in dit land. Dat er vanuit het middenveld maar ook van burgers zelf positieve initiatieven komen die hier werk van willen maken, is telkens weer hartverwarmend en...

Het proces van toekenning van fondsen gebeurt niet transparant en maakt gebruik van complexe, ondoorzichtige procedures. We moeten kritischer durven zijn ten aanzien van de Wereldbank. Meer controle is absoluut noodzakelijk opdat we met onze middelen écht een verschil kunnen maken.  Alle project...

We staan op een paar maanden van de deadline en moeten vaststellen dat dat niet is gelukt. Vooral de ongelijke vooruitgang in de Sub-Sahara in Afrika en West-Azië is stuitend. Dit weekend proberen onze regeringsleiders dit momentum nieuw leven in te blazen. Ze zullen in New York beslissen over e...

Indignez-vous!

Discriminatie van landgenoten met een vreemd klinkende naam of donkere huidskleur, is zonder meer een schandvlek voor onze open, democratische samenleving met vrijheid, gelijkheid en solidariteit als inspirerende waarden. Waarden voor wie dan wel, denk ik dan. De vele getuigenissen i...