Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ECOLUTIE
F.W.A.M. van Empel

Bio

Het leven, de wereld, de economie, de natuur... zijn holle frasen, totdat wij er als denkend en handelend mens betekenis aan geven. Frank studeerde economie aan de Katholieke Hogeschool, Tilburg. Na zijn doctoraal scriptie over onevenwichtigheid in de economie, werkte hij als politiek en economisch redacteur bij ondermeer de Haagse Post, Elsevier, en NRC Handelsblad. Frank is zelfstandig schrijver sinds 1995 en publiceerde ondermeer: 'Eigen Doel', 'Wegen naar Verandering' en 'Beleef 2030, vier toekomst scenario's voor de energiewereld'. In 2012 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit, Rotterdam. Titel: Allemaal Winnen, regionale duurzame ontwikkeling (ecolutie). De provincie Brabant diende als praktijkcasus. Najaar 2013 publiceerde hij met Caro Sicking JES! Towards a Joint Effort Society, een nieuw politiek engagement model.

Werkgebied

economie, ecologie, social science.

Geen Gezeik, Iedereen Rijk

Door Frank van Empel In 1979-´80 richtten twee Haagse ´vrije jongens´ - F. Jacobse en Tedje van Es, gespeeld door Kees van Kooten en Wim de Bie - de fictieve Tegenpartij op. De Partij voor alle Nederlanders die zich afzetten tegen de bemoei- en regelzucht van overheden....

Opwaarts en niet vergeten

(Links voor beginners) 'Ik wil weten of je een scheppend dan wel een doorgevend mens bent,  in enigerlei opzicht: als scheppende behoor je tot de vrijen, als doorgever ben je hun slaaf en hun werktuig.' (Friedrich Nietzsche) Slechts 10% van de mensen bezit een min of meer samenhangend wereld...

Ons Geld

 Door Frank van Empel Geld lenen is niet erg in tijden van economische groei, maar het kan dodelijk zijn tijdens economische crises. Zeker als je tientallen jaren achtereen geld moet lenen om de eindjes aan elkaar te knopen. Dan stapelen schulden zich op, zeker als schuldenaars het ...

Het Europa van de Mens

‘De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenle...