Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Evie Embrechts
Evie Embrechts

Bio

Evie Embrechts is een Belgische socialiste en feministe. Ze heeft eind maart 2016 haar eerste boek gepubliceerd, "Feminisme - een nieuw begin".

Feminisme in een rechts Europa

Ultrarechts of neofascisme? Hebben we iets geleerd uit de geschiedenis? In België zoals in zovele landen zitten we opgescheept met een incompetente en ultrarechtse regering. Het is, voor de duidelijkheid, niet enkel de schuld van de N-VA. De jarenlange sociale afbraak en nepdemocratie van de...

Decriminalisering van prostitutie: een reactie

Definities In het prostitutiedebat zien we enkele ingewikkelde termen passeren: decriminalisering, criminalisering, legalisering... ook na een kijkje in een woordenboek is het allemaal niet zo eenvoudig als het lijkt. Ik geef drie voorbeelden uit de pra...

Open brief aan de VUB: neem uw verantwoordelijkheid

Tijdens hun leven krijgt 40 procent van de Belgische vrouwen te maken met seksueel geweld. Bij deze harde realiteit staan we veel te weinig stil. Het is al moeilijk genoeg als slachtoffer om klacht in te dienen – daarna komen de beschuldigingen en de verwijten. Het is nooit goed....

Wat is seksisme?

Seksisme is een systeem dat de menselijke vrijheid beknot en mensen reduceert tot minder dan we zouden kunnen zijn, onze identiteiten op een bepaalde manier vormgeeft en ons voorschrijft hoe ...

  Drie feministische pijnpunten De ministerraad van 12 juli 2013 keurde het voorontwerp van wet tegen seksisme goed. Het beoogt de amendering van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om zo de strijd tegen seksisme burgerrechtelijk en strafrechte...

Onder veel van de debatten in de hedendaagse feministische beweging zit een discussie verborgen over vrije keuze versus structuurdenken. Om het simplistisch te stellen zijn er twee kanten: degenen die de realiteit van keuzevrijheid van vrouwen verdedigen en geen enkele mogelijke inpe...

Nationale vrouwendag en internationale mannendag: aan allen proficiat?

Aandacht voor gendergelijkheid en rolpatronen kunnen we alleen maar toejuichen, maar het mag hiertoe niet herleid worden. Aandacht vragen voor feminisme mag niet leiden tot een zelfbevestigend schouderklopje over alle vooruitgang die we al gekend hebben. Feminisme vandaag staat voo...

Problemen met postmodern feminisme

Volgens postmodernisten hadden we vroeger grote verhalen die vanuit een autoriteitspositie aan ons werden opgedrongen. Postmodernisme betekende de dood van die grote verhalen en bracht een heleboel correcties aan over hoe relatief alles wel was, contextueel, ieder haar/zijn standpunt...

Toen ik Femen leerde kennen, wist ik eerst niet wat ik ervan moest vinden. De eerste reportage die ik over hen zag bracht heel wat tegenstellingen aan het licht. De reportage opende al met shots van voornamelijk de benen van een lid van Femen, en dat werd niet echt beter. Maar dat la...

Afghaanse meisjes en vrouwen ondergaan verschillende vormen van onderdrukking en vervolging vanwege hun gender. Een aantal van hen vluchtte naar België, waar zij politiek asiel aanvroegen. "Wij denken dat hun vraag om bescherming legitiem is en moet worden onderzocht met de nodige z...

Load More