Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open Brief over de herbestemming van het Steen in Antwerpen

Open brief over de herbestemming van het Steen, te Antwerpen, gericht aan de burgemeester en schepenen van Antwerpen, en de minister voor Monumentenzorg. Waarde Burgemeester en Schepenen van Antwerpen, Waarde Minister voor Monumentenzorg van de Vlaamse Gemeenschap, Onderstaande perso...

Naar aanleiding van de heraanleg van de Scheldekaaien. Antwoord op Lex Moolenaar

 Wat vooraf ging  In juli 2010 dienden 5 Antwerpenaars een bezwaarschrift in tegen de geplande sloop van de historische loodsen en kap 163 lindebomen ter hoogte van de kaaien aan de wijk Sint Andries. Wij en het Beschermcomité Cultureel Erfgoed haalden daarmee uitgebreid de pers, ma...