Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Sinds kort zijn 2 innovatieve gentherapieën beschikbaar die verschillende vormen van bloedkanker behandelen. Met prijzen die schommelen tussen de 320.000 en 350.000 euro per patiënt, wordt een onhoudbare druk gezet op ons zorgsysteem. Om dit misbruik aan te klagen en overheden ertoe aan te zett...

Twee derde van de kwetsbare Belgen geen toegang tot zorg

Dokters van de Wereld stelt vandaag het jaarrapport voor van haar Belgische projecten. Het verslag biedt een overzicht van de toegang tot gezondheid en de leefwereld van de meest kwetsbare inwoners van België.  Hoofdconclusie uit het rapport: toegang tot zorg wordt er in België nie...