Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De problemen zijn bekend ... Leerlingen worden steeds mondiger. Het aantal leerlingen met extra zorgnoden in de klas neemt toe. De technologie wordt steeds ingewikkelder. Op hetzelfde moment worden contracten voor beginnende leerkrachten korter en groeit de onzekerheid om als leerkr...

‘Onderwijsplan te zwak en vrijblijvend’

Ten eerste, omdat het politieke schouwspel rond het dossier hervorming secundair onderwijs echt niet fraai is geweest. Meer dan om onderwijskwaliteit, welbevinden op school, en onderwijs als emancipatiemachine werd een strijd om de stem in de lezerskamer gevoerd. Mensen pikken dit ni...

Kostbaar tijdverlies

Ondertussen is ook het vertrouwen bij leerkrachten en leerlingen onder het nulpunt gezakt. Toch zijn de uitdagingen te groot om het dossier gewoon over de verkiezingen heen te tillen. Even terug in de tijd. Op het moment dat N-VA-voorzitter Bart De Wever vorig jaar op tv met wat emo...

De top-twintig van Vlaamse volksvertegenwoordigers wat betreft spreektijd in de journaals, bevat welgeteld één vrouw. Toch zijn 42 procent van de Vlaamse parlementsleden vrouwen. Ik was verbijsterd toen ik dit las. Eigenaardig is dat de onderzoekers alle mogelijke verbanden hebben o...

Alle ouders willen een gezonde mix voor hun kind. Dat ook allochtone ouders hun kinderen meer kansen willen geven door hen weg te halen van een concentratieschool, hoeft niet te verwonderen. De scholen in de stadsrand - tot voor kort vaak geen kampioenen in diversiteit - hebben hier...

Een omslag van de Vlaamse economie: van willen maar niet kunnen (of niet mogen)

Natuurlijk is een Vlaamse economie op maat van mens en planeet nodig en haalbaar, zoals John Crombez en andere Vlaamse Volksvertegenwoordigers van sp.a duidelijk stellen (DeWereldMorgen 10 maart 2011). En inderdaad, het is vooral een kwestie van willen. Maar dat het Vlaams Parlement...