Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Spelling op DeWereldMorgen.be

Gebruik de officiële spelling van het Groene Boekje, zoals die staat op www.woordenlijst.org. Bij twijfel kan je online Van Dale raadplegen, al is hun gratis woordenboek eerder beperkt: www.vandale.nl. De regels van de Nederlandse spraakkunst vind je op de website www.let.ru.nl/ans...