Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De armoedebarometer leest als een noodkreet. Zes duidelijke en haalbare doelstellingen – op vlak van wonen, gezondheid, onderwijs, inkomen, werk en samenleven – worden systematisch niet gehaald. Halvering armoede Eén van die Decenniumdoelen, geformuleerd door dertien organisaties waaronder de v...

Premier Charles Michel, die eruit ziet als de primus van de klas, beweerde dat hij ‘jobs, jobs en nog eens jobs’ zou creëren en dat hij de overheidsfinanciën gezond zou maken. Daar is niet veel van in huis gekomen. Door een indexsprong, door de lonen te matigen en door cadeaus te geven aan de wer...

De ongelijkheid regeert. We leven in één van de rijkste landen ter wereld en we hebben het door de band genomen ‘goed’, maar de verschillen zijn groot. Die verschillen leiden tot ongelijkheid. Met name wanneer een regering focust op een beperkte groep in plaats van op het algemeen belang. Een reg...

Al bijna tien jaar lang voeren Europa en nationale regeringen een soberheidspolitiek. Austerity, zo heet dat in het Engels. “We kunnen niet meer uitgeven dan er binnenkomt.” “De tering naar de nering zetten.” “Snoeien om te groeien.” “We mogen toekomstige generaties niet met nog meer schuld opzad...

Het staat er met de wereldwijde ongelijkheid veel erger voor dan we dachten. De acht rijkste mannen – samen passen ze in een Volkswagen Minibus – bezitten evenveel als de armste helft van de wereldbevolking. Dit zijn 3,6 miljard (3.600.000.000) mensen.Dat blijkt uit een rapport van Oxfam, gepubli...

Recht op werken of recht op werk?

In tegenstelling tot het ‘recht op werken’ bestaat het stakingsrecht juridisch wél. Eind oktober 2015 citeert De Standaard Kris Peeters: “De uitoefening van het stakingsrecht moet aangepast worden aan het huidige maatschappelijke draagvl...