Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Het lot is de Syriërs niet gunstig gezind. Ze krijgen na elf jaar burgeroorlog ook nog een verwoestende aardbeving er bovenop. De ramp komt op een slecht denkbaar moment, tijdens de winter wanneer de levensomstandigheden al onmenselijk hard zijn. Het politiek besluit van de Turkse overh...

  “Ik ben hier vandaag om op te komen voor de rechten van de vrouwen omdat heel veel vrouwen als ze aan het werk gaan toch in de precariteit (onzekerheid over baan, nvdr.) terechtkomen. En dat kan om verschillende redenen zijn. Zoals het gebrek aan een zorgvriendelijke sociale zekerheid, ...

Crisis in de zorg: een vrouwenzaak? Het aantal openstaande vacatures in kinderopvang, woonzorgcentra en dienstencheques is torenhoog. Dit zijn sectoren met een hoofdzakelijk vrouwelijke tewerkstelling (kinderopvang: 95 procent, dienstencheques: 98 procent, verzorgend personeel: 90 procent), ma...

  “We zijn met Hart boven Hard een jaar geleden begonnen met het opvangen en verzamelen van signalen binnen het middenveld over allerlei zaken waar mensen zich zorgen over maken, en dat gaat heel breed. Zorgen over verarming, armoede-organisaties die zeggen dat mensen het niet meer trekke...

De laatste actie van 16 februari  mobiliseerde  minder dan de 2 miljoen demonstranten van dinsdag 7 februari of de 2,5 miljoen van het weekend van 11-12 februari. Deze daling is niet verrassend, door de periode van schoolvakanties en de hoge verwachtingen voor 7 maart, de datum waarop de vakbonde...