Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

To boldly go where no fan has gone before
cedrix

Schrijft over:
De Centrale is een intercultureel muziekcentrum. Het beschouwt de super diversiteit in Gent en in Vlaanderen als haar inspirerend referentiekader en als een uitdagende werkcontext. De Centrale zet in op de artistieke expressies die voortspruiten uit die culturele diversiteit. Daartoe presenteert De Centrale een breed spectrum van levende muziek met wortels in de stad en in de wereld voor een cultureel divers publiek. Het stimuleert de organische overlevering en de transformatie van levende muziektradities. De Centrale is een broedplaats, een open huis waar kunstenaars, publiek en partners met elkaar in dialoog gaan, zich met elkaar connecteren, evenwaardig participeren en ervaringen delen. De Centrale kiest voor een werking waarbij kwaliteit, interactie, gedeeld burgerschap en respect voorop staan. Culturele diversiteit verbindt!

Musicalia Festival stelt voorRoots Authentic World sessionsmet o.a. Tuur Florizoone & Tricycle, het nieuwe G.F.V.P. project van Wouter Vandenabeele, Myrddin De Cauter, Eléonor. Tijdens de komende Gentse Feesten zal er opnieuw een exclusief programma te zien zijn in de kapel van ...

Vanaf 4 oktober 2011 gaat Europalia.brasil van start met tal van unieke concerten, dans, films, tentoonstellingen en workshops. Europalia.brasil zal een actueel en ongekend Brazilië tonen met diversiteit als hoofdthema. Verrassend modern, met een gedetermineerde blik op de toekomst,...