Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De Belgische ‘Kultuurkloof’

Al geruime tijd vraag ik mij af wat onze politieke leiders nu feitelijk bedoelen met de kulturele kloof die er gaapt tussen Vlaanderen en Wallonië. Mensen waar ook ter wereld hebben immers dezelfde basishoeften die alle andere eventuele verschillen onbeduidend maken.Wie veel heeft g...